Müracaata Bırakılan Davanın Yenilenmesi Dilekçesi

Müracaata Bırakılan Davanın Yenilenmesi Dilekçesi

Müracaata Bırakılan Davanın Yenilenmesi Dilekçesi

……………….. ……ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NE

Dosya No: ………/…………. E

TALEPTE BULUNAN 

 DAVACI                              : …………

VEKİLLERİ                                    : Av………………….

TALEP KONUSU               : Müracaata bırakılmış olan davanın yenilenmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR                           :
                                               1) Yukarıda no’su belirtilen dava dosyamızın ……………..2015 günlü duruşmasına, davalı vekilinin şehir dışından katılacak olması hasebiyle verdiği saatlik mazaret ve davacı vekili olarak ta tarafımıza bilgi vermiş olduğundan karşı taraf beklenmiştir. Ancak Sayın Mahkemece, duruşma saatinde bulunmayışımız nedeniyle dosya müracaata bırakılmıştır.
2) HMK 150 m. Gereğince yasal süresi içerisinde davamızı yenilenmesi talebinde bulunuyoruz.

SONUÇ VE İSTEM          :Yenileme talebimizin kabulü ile taraflara duruşma gününü belirtir davetiye tebliğine, yargılamaya kalındığı yerden devam edilmesine karar verilmesini saygıyla müvekkil adına arz ve talep ederim. ……………….

Davacı   Vekili

Av……………

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu