Dava Dilekçesi

Dava Dilekçesi Nasıl Hazırlanmalıdır?

Dava Dilekçesi Sunum/Slayt, Dava Dilekçesi Örneği

Dava Dilekçesi

Mesleğe yeni başlayan sevgili meslektaşlarımıza yönelik olarak “Dava Dilekçesinin Hazırlanması” konulu bir slayt gösterisi hazırladık. Ayrıca örnek Dava Dilekçesi ile konuyu pekiştirmek istedik. Faydalı olması dileklerimizle..

NÖBETÇİ ASLİYE HUKUKMAHKEMESİ ’NE

-TÜKETİCİ MAHKEMESİ SIFATIYLA-

GAZİANTEP

DAVACI                   : Ahmet……… T.C: 2071…….

                                  

VEKİLLERİ            :Av. …………..Adres Antette

 

DAVALI                   :T.C ………… Bankası …………….Şahinbey/GAZİANTEP

KONUSU                  :10.000 TL (Fazlaya Dair Haklarımız Saklıdır) Belirsiz alacak davası.

OLAYLAR               :
1-)Müvekkillerin murisi Ali,  Davalı bankadan kredi kullanmış, kredi ile beraber 01.01.2014 tarihinde, 1256877 nolu, 02.01.2014 başlangıç tarihli sigorta poliçesi yaptırmıştır.(Ek:Sigorta Poliçesi)

2-)Davalı şirket nezdinde hem mudi, hem de sigortalı olan Ali.. 02.04.2014 tarihinde KOAH hastalığı nedeniyle vefat etmiş olup geriye mirasçı olarak Ahmet…, adlı müvekkillerimiz kalmıştır.

      3-) Murisin ölümü sonrası kredi sözleşmesinin vefata dayalı olarak iptali ile sigorta tazminatının müvekkillere ödenmesi talepli başvuru yapılmıştır. Ancak davalı banka 02.05.2014 tarihli yazısında; “ Ali’nin Akciğer kanseri sebebiyle vefat ettiği, bu bağlamda tazminat değerlendirildiğinde, şirketimizce herhangi bir tazminat veya başkaca bir ödeme yapılması maalesef mümkün değildir” şeklinde cevap vermiştir.(Ek:Banka Cevabı)

4-) Müvekkillerin murisi Ali.., sözleşmeyi imzalarken kanser olmadığı gibi, ekte sunduğumuz tüm hastane raporlarında da kanser olduğuna ve/veya kanser tedavisi gördüğüne  dair herhangi bir kayıt mevcut değildir. (Ek:Hastane Raporları)

5-)  Üstelik davalı banka vefat sonrası müvekkillerin murisi vefat etmesine ve sigortalanan tazminatı ödememesine rağmen geri kalan kredi ödemesini talep etmiştir. Müvekkiller ölüm yaslarını tutarken söz konusu kredi taksitlerini de ödemek zorunda kalmışlardır.

Yukarıda da ayrıntı olarak izah etmeye çalıştığımız üzere;

A- Murisin kanser olmadığı halde, kanserliymiş gibi işlem yapılması sonucu ödenmeyen tazminatının vefat tarihinden itibaren işleyecek faizle beraber tahsili

B- Vefat nedeniyle iptal olan kredi sözleşmesine dayanarak ve haksız olarak müvekkillerden alınan taksitlerin ödeme tarihlerinden itibaren işleyecek faizle tahsili amacıyla    Sayın Mahkemenizde iş bu davayı açma zorunluluğu doğmuştur.

 

HUKUKİ NEDENLER       :TTK, BK, 5510 S.K. ve ilgili diğer tüm yasal mevzuat.

DELİLLER                          :Mirasçılık Belgesi,Banka Kayıtları, Hastane Kayıtları, Bilirkişi İncelemesi, tanık beyanları, yemin ve diğer tüm yasal deliller.

NETİCE VE TALEP          :
Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerle ve fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla, müvekkillerin; kredi sözleşmesine ek yapılmış sigorta tazminatının vefat tarihinden işleyecek yasal faizle, kredi geri ödemelerinin her taksit için ayrı olmak üzere ödeme tarihlerinden itibaren işleyecek yasal faizle şimdilik 10.000,00 TL alacağının davalıdan tazmini ve tahsiline karar verilmesine, yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesi saygılarımızla bilvekâle arz ve talep olunur. 01.03.2015

                                                                                              Davacı Vekili

                                                                                              Av……….

Ek:  

  1. Onanmış Vekaletname
  2. Sigorta Poliçesi
  3. Banka Cevap Yazısı
  4. Hastane Raporları
  5. Mirasçılık Belgesi

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu