Ecrimisil İhbarnamesine İtiraz Dilekçe Örnekleri

Ecrimisil İhbarnamesine İtiraz Dilekçe Örnekleri

Ecrimisil İhbarnamesine İtiraz Dilekçe Örnekleri

…………….. VALİLİĞİ

DEFTERDARLIK MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İLGİ   : 21.11.2012 günü ve 2 Yevmiye Nolu  Ecrimisil İhbarnamesi

TALEPTE BULUNAN      :Hasan  …………. T.C:16…………………

VEKİLİ                                 :Av. …………………..

MUHATAPLAR                  : Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı ……….. Mahallesi ……………….. ADANA

KONU                                   : 21.11.2012 günü ve 2 Yevmiye Nolu  Ecrimisil İhbarnamesi

numarası ile yazılan ihbarnamenize cevap ve itirazlarımızın sunulması ile düzeltme talebimiz

TAŞINMAZ BİLGİSİ         : Adana İli, ……….. İlçesi, …………. Köyü …….. ada, …….parsel

AÇIKLAMALAR               :

Sayın Muhatap; kurumunuzca 21.11.2012 günü ve 2 Yevmiye Nolu  Ecrimisil İhbarnamesi numarası ile yazılmış ECRİMİSİL İHBARNAMESİ müvekkile tebliğ edilmiş olup, söz konusu ihbarnameye itirazlarımızla beraber düzeltme talebinde bulunuyoruz. Şöyle ki;

Adana İli, ……. İlçesi, …….. Köyü’nde bulunan …. ada, … parsel nolu ve tamamı hazineye ait 42 myüzölçümlü taşınmazın, …23 m2 si üzerinde tarım arazileri(ZEYTİNLİK) yapılmak suretiyle müvekkil tarafından fuzulen işgal edildiği gerekçe gösterilerek ekte sunduğumuz ihbarname ile ecrimisil talebinde bulunmaktasınız. Ancak aşağıda açıklayacağımız sebebler nedeniyle müvekkilim göndermiş olduğunuz ihbarnanmenin muhatabı değildir.

1-Müvekkil Hasan………., Adana merkezde ikamet etmekte olup  söz konusu dönem aralığında (27.07.2010-12.11.2012 ) çiftçilik yapmadığı gibi tarım arazisi de işlememiştir..

2-Yukarıda bilgisi verilen taşınmaz, hazine adına tescil edilmesi sırasında ve evveliyatında Zeytinlik olarak geçmekte olup, bu durum tapu bilgisinden de anlaşılmaktadır.

3-Müvekkil söz konusu taşınmazı işlemediği, tasarrufta bulunmadığı ve kullanmadığı gibi, fiilen kimin tarafından kullandığını bilmesi de mümkün değildir..

Yukarıda arz ettiğimiz hususlar dikkate alınarak müvekkilin daha fazla mağdur olmaması için  ivedilikle müvekkil adına düzeltme talebimizin işleme alınarak müvekkilden talep edilen bedelin iptali hususunda gereğinin yapılması saygılarımızla bilvekale talep olunur. 15.12.2012

Düzeltme Talebinde Bulunan

Vekili

Av. …………..

Ek:1-Onanmış Vekaletname Örneği

2- Ecrimisil İhbarnamesi

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu