Nafaka Ödenmemesi Şikayet Dilekçesi ve Tazyik Hapsi

NAFAKA ÖDENMEMESİNİN SONUÇLARI:

Boşanma davalarında hakim nafakaya hükmedebilir. Bunun sonucunda nafaka verme yükümlüsü nafaka verme sorumluluğunu yerine getirmezse nafaka alacaklısına hukuki yollar açılır.

TEDBİR NAFAKASI:

Dava sürecinde ödenmesi gereken tedbir nafakası eğer ödenmezse gerekli evraklar ile bir avukat desteğiyle icra takibi yapılması gerekir. Ancak icra takibine rağmen hala nafaka ödenmemiş ise alacaklı borçlu hakkında mahkeme kararı ile TAZYİK HAPSİ kararı verilebilir.

 

İŞTİRAK VE YOKSULLUK NAFAKASI:

İştirak ve yoksulluk nafakası kararı olmasına rağmen ödenmemesi halinde de aynı tedbir nafakasında uygulanan süreç burada da geçerlidir. Yine bir avukat yardımıyla icra takibi başlatılması gerekir.

Nafaka alacağının icra takibi ile tahsil edilebilmesi için genel olarak şartlar:

  • Nafakanın ödenmesine ilişkin yerel mahkemenin bir kararı olması ve bu karar dayanarak icra takibi başlatılması,
  • Nafaka borcuna ilişkin verilen kararda nafaka borcunun maddi hukuk bakımından devam ediyor olması,
  • Nafakaya ilişkin açılan icra takibinin nafaka borçlusuna ödeme emrinin tebliğ edilmiş olması,
  • Tebliğden itibaren yasal süresinin geçmesi ile icra takibinin kesinleşmiş olması gerekmektedir.

 

 

GERİYE DÖNÜK NAFAKA (BİRİKMİŞ) TALEP EDİLEBİLİR Mİ ?

Geçmişe dönük birikmiş 10 yıllık nafaka talebinde bulunabilir 10 yıllık nafakanın üstündeki nafakalar zamanaşımına uğrar.

Yoksulluk nafakasını eski eş talep edebilirken iştirak nafakasını talep edecek olan çocuk ise on sekiz yaşını tamamlamalıdır. On sekiz yaşını tamamlamayan bireylerin birikmiş iştirak nafakası alacağı tahsilini çocuğun velayet hakkına sahip olan kişi tarafından edilmelidir. Ancak birikmiş nafaka alacağı için icra ceza mahkemesinde şikayet yoluna başvurulamaz. Çünkü birikmiş nafaka alacağı “adi alacak” durumundadır. Birikmiş nafaka alacağı ile nafaka borçlusu aleyhine icra takibi başlatılabilir, nafaka borçlusunun borcundan ötürü maaşına haciz dahi konulabilir.

Aylık nafaka alacağı kamu alacağı gibi öncelikli nafaka sınıfındandır. Diyelim ki nafaka borçlusunun malına önceden biri tarafından haciz konulmuş ise nafaka alacaklısının borcu nedeniyle mala birinci sıradan iştirak edecektir. Bu durum yalnızca aylık nafaka alacağı için geçerli olup birikmiş nafaka alacağı için geçerli değildir. Bu demektir ki bir nafaka alacaklısı icra takibi başlatır da borçluya haciz gelirse nafaka alacaklısı başka borçlular olsa bile ilk sırada yer alacaktır. Yani ilk tahsil edilecek borç nafaka alacağıdır.

 

TAZYİK HAPSİ:

Türk Medeni Kanunu’nun 344. Maddesinde de belirtildiği üzere;

“Nafakaya ilişkin kararların gereğini yerine getirmeyen borçlunun, alacaklının şikâyeti üzerine, üç aya kadar tazyik hapsine karar verilir. Hapsin tatbikine başlandıktan sonra kararın gereği yerine getirilirse, borçlu tahliye edilir. Borçlunun, nafakanın kaldırılması veya azaltılması talebiyle dava açmış olması halinde, ileri sürdüğü sebepler göz önünde bulundurularak, tazyik hapsinin uygulanması bu davanın sonuna bırakılabilir.”

İcra takibine konu olan nafaka borcunda şikayet en fazla üç aylık nafaka borcu için mümkündür. Aylık nafakanın ödeme tarihinden üç aylık sürecin geçmesi halinde şikayet etme hakkı düşecektir.

Nafaka borçlusunun nafaka borcunu ödememesi nedeniyle dava açacak olan kişi, şikayetini icra ceza mahkemesine yapacaktır. Görevli mahkeme, icra ceza mahkemesidir.

Tazyik hapsi, disiplin hapsinde olduğu gibi seçenek yaptırımlara çevrilmeyen, ön ödeme uygulanmayan, şartla salıverme hükmü uygulanmayan, ertelenmeyen bir hapis cezasıdır. Tazyik hapis cezası ertelenmez ve paraya çevrilemez bir hapis cezasıdır. Bunun yanında tazyik hapis cezası, adli sicil (sabıka) kaydına da geçmemektedir.

Borçlu hakkında verilen cezanın zamanaşımı süresi İcra İflas Kanunu’nun 354. Maddesinin ikinci fıkrasında belirtmiştir. Söz konusu kararın kesinleşmesinden itibaren iki yıllık ceza zamanaşımı işlemeye başlayacaktır.

 

Nafaka Ödenmemesi şikayet dilekçesi

Gaziantep ( ). İCRA CEZA MAHKEMESİNE

MÜŞTEKİ: Ad Soyad (TC Kimlik No)

Adres

VEKİLİ: Av. Ad Soyad

Adres

SANIK: Ad Soyad

Adres

SUÇ: Nafaka yükümlülüğünün ihlali

SUÇ TARİHİ: …/…/… – …/…/… – …/…/…

KONU: Nafaka borcunun ödenmesine ilişkin karara uymaması nedeniyle sanığın cezalandırılması talepli şikayet dilekçesidir.

AÇIKLAMALAR:1-) Gaziantep ( ). Aile Mahkemesinin …/… Esas, …/… Karar sayılı kararında, tarafların boşanmalarına karar verilerek müşteki müvekkil lehine 1.000,00 TL yoksulluk nafakasının davalı tarafça ödenmesine karar verilmiştir. Ancak sanık, müvekkilin son üç aylık nafakası olan mart, nisan, mayıs nafakalarını ödememektedir.

2-) Gaziantep ( ). İcra Müdürlüğünün …/… icra takip dosyası ile sanık aleyhine icra takibi başlatılmıştır. Söz konusu takibe ilişkin ödeme emri …/…/… tarihinde bizzat sanığa tebliğ edilmiştir. İcra takibine ilişkin tebligat üzerinden bir ay geçmiştir. Ancak davalı 2017 Mart, 2017 Nisan ve 2017 Mayıs ayına ait nafaka borcu ödemesini yerine getirmemiştir.

3-) Tüm bu nedenlerle sanık/borçlu, İİK 344. Maddesinde belirtilen suçu ihlal etmiş olduğundan sanığın cezalandırılmasını vekaleten talep ederiz.

HUKUKSAL SEBEPLER : İİK ve ilgili her türlü mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER: Gaziantep( ). Aile Mahkemesi …/… Esas Sayılı dosyası, Gaziantep ( ). İcra Mahkemesi …/… Esas Sayılı dosyası, banka kayıtları, dekont ve ikamesi her türlü olan yasal delil.

SONUÇ ve İSTEM: Yukarıda açıklanan ve gerekçelendirilen nedenlerle; sanığın nafaka ödemesine ilişkin karara uymaması nedeniyle ilgili hükmü ihlali ile cezalandırılmasına ve yargılama giderleri ile vekalet ücretinin sanığa yükletilmesine vekaleten talep ederiz.

Müşteki Vekili

Av. Ad Soyad

İmza

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu