Mal Paylaşımı

MAL PAYLAŞIMI

TMK’ye göre 4 çeşit mal rejimi öngörülmüştür. Evlenen çiftler istediklerini seçmekte özgürdür. Bu rejimler şu şekildedir;

Mal ayrılığı, paylaşmalı mal ayrılığı ve mal ortaklığı seçimlik mal rejimleriyken edinilmiş mallara katılma rejimi yasal mal rejimi olarak kabul edilmiştir. Yani eşler herhangi bir özel istekte bulunmazsa resmi rejim edinilmiş mallara katılma rejimi direkt olarak kabul edilmiş sayılır.

EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ

Her eş kendi malını yasal sınırlar içerisinde yönetme hakkına sahiptir. Bu rejimi seçen çiftlerin boşanma sırasında öncelikle kişisel mallarını ve edinilmiş mallarını tasnif etmesi gereklidir. Edinilmiş mallar evlilik birliği içerisinde edinilen mallardır iki eşin de ortak hakkı vardır. Kişisel mallar ise sadece sahip olan eşin hakkının olduğu mallardır.

 

KİŞİSEL MALLARDAN SAYILAN MALLAR

  • Eşlerden sadece birinin işine yarayan eşyalar (kadın ziynet eşyası, giysiler vs.)

 

  • Evlilik birliği kurulmadan önce eşlerden sadece birine ait olan veya eşlerden birine miras yoluyla bırakılan karşılıksız kazanma yoluyla edinilen mallar

 

  • Manevi tazminat yoluyla kazanılanlar

 

EDİNİLMİŞ MALLARIN PASİFİ VE KATILMA ALACAĞI:

Edinilmiş malların herhangi bir borcu varsa veya kişisel mallardan edinilmiş mala katkı sağlanmışsa bu değerler pasif değer sayılır ve aktif değerden çıkarılarak katılma alacağı hesaplanır katılma alacağı her bir eş için ayrı ayrı hesaplanır ve çıkan miktar ikiye bölünerek diğer eşe pay verilir.

 

İSTİSANİ DURUMLAR

Katılma alacağında alınacak paylar hakimin takdirine göre azaltılabilir hatta ortadan kaldırılabilir. Hakimin bu takdirini kullanması için zina veya hayata kast nedeniyle boşanma sonucu kusurlu tarafın payıyla ilgili bu işlemi uygulayabilir.

 

MAL AYRILIĞI REJİMİ

Her bir çift kendi malının tasarrufunu yararlanma tasarruf hakkını korur. Yani evlilik birliği içerisinde evli değillermiş gibi mallarını yönetme hakları vardır. Örneğin Evlilik içinde bir taşınmaz alındıysa tapu da hangi eşin üstüne kayıt edildiyse o taşınmaz tapudaki kayıtlı olan eşin üzerinedir. Ancak bazı durumlarda malın kimin üzerine olduğu kesin bir şekilde bulunamıyorsa paylı mülkiyet durumu sayılır ve o malın üzerindeki hakları eşit sayılır.

 

PAYLAŞMALI MAL AYRILIĞI REJİMİ

Bu rejimde ayrı malvarlığı değerleri olmasının yanında bir de aileye özgülenen mal varlıkları vardır. Aile konutu ev eşyaları bunlara örnek verilir.

 

MAL ORTAKLIĞI REJİMİ

Kişisel mallar ile gelirleri haricinde bulunan her şey ortaklık malları oluşturur. Mallara bir bütün olarak sahip oldukları için mal ayrılığı sırasında ise müşterek mülkiyete ilişkin hükümler uygulanır. Kişisel malın ispatı gerçekleşmemiş her mal ortak mal kabul edilir.

OLAĞANÜSTÜ MAL REJİMİ

Haklı bir sebebin bulunması durumunda eşlerden birinin isteği üzerine mevcut mal rejimi hakim tarafından mal ayrılığına dönüştürülebilir.

Bu sebepler şunlardır;

Diğer eşe ait malvarlığı borca batık veya ortaklıktaki payının haczedilmiş olması yahut diğer eşin, istemde bulunanın veya ortaklığı menfaatlerini tehlikeye düşürmüş olmasıdır. Keza diğer eşin, ortaklığın malları üzerinde bir tasarruf işleminin yapılması için gereken rızasının haklı bir sebep olmadan esirgemesi de sebeplerden birisidir.

 

MAL REJİMİNİN SONA ERMESİ VE MALLARIN PAYLAŞTIRILMASI

Tasfiyeden önce mal rejiminin sona ermesi gerekir.

Eşlerden birinin ölümü halinde ölüm tarihi mal rejiminin sona erdiği tarih sayılır

Eşlerin farklı bir mal rejimin geçmesi eski mal rejiminin bittiğini gösterir.

Boşanma davası açıldığı anda mal rejimi kendiliğinden fesih olur

 

Boşanma davasında mal paylaşımında, evlilik süresince edinilen malların adil bir şekilde bölüşülmesi önemlidir. Banka hesapları ve yatırımlar da bu süreçte dikkate alınması gereken önemli varlıklardır. Uygun bir envanter oluşturmak ve gerekirse Gaziantep Avukat aracılığıyla yardım almak, doğru bir mal paylaşımı süreci için önemlidir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu