İstirdat Davası Dilekçe Örneği

İstirdat Davası Dilekçe Örneği

İstirdat Davası Dilekçe Örneği

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

(TÜKETİCİ MAHKEMESİ SIFATIYLA)

                                                                                                         ……………

DAVACI                               ………………….-T.C ………… …………………

VEKİLLERİ                                    :Av. …………-………….

DAVALI                               :………… BANKASI A………………/…………….

KONUSU                              :…………. ………….İcra Müdürlüğünün 2014/………….. E sayılı dosyasından dolayı haksız olarak ödenen ………….,37-TL‘nin istirdadı talebidir.

DAVA DEĞERİ                  :………..,37-TL
AÇIKLAMALAR               :Müvekkil hakkında davalı tarafça …………… …………..İcra Müdürlüğünün 2014/………… E. sayılı dosyası ile icra takibi başlatılmış ve müvekkilimize hukuk dışı borç yüklenmiş ve zorla ödettirilmiştir. Şöyleki;

Davalı taraf takibin kesinleşmesine müteakip kötü niyetli olarak ve müvekkilimizi ödemeye mecbur bırakmak maksadıyla maaşına haciz koydurmuştur.Konulan bu haciz müvekkilin tüm işlerini olumsuz etkilemiş ve davalı taraf ile adi kefalet dışında hiçbir alacak verecek ilişkisi yokken işbu parayı haciz tehdidi altında ödemek zorunda kalmıştır. Bahse konu dosyanın celbini talep ediyoruz.

Davacının kefil olduğu ……………’nın kullandığı kredi ‘‘Tüketici Kredisi ’’olup, Tüketiciyi Koruma Kanunu hükümlerine tabidir.Hem yeni hem de eski Tüketiciyi Koruma Kanunu hükümlerine göre; tüketici kredisi kefaleti adi kefalettir.Şöyle ki ;

ESKİ(4077sayılı)Tüketiciyi Koruma Kanunu madde 10/3:Tüketici kredisinin teminatı olarak şahsi teminat verildiği hallerde, kredi veren, asıl borçluya başvurmadan, kefilden borcun ifasını isteyemez.YENİ(6502sayılı)Tüketiciyi Koruma Kanunu madde 4/6:Tüketici işlemlerinde, tüketicinin edimlerine karşılık olarak alınan şahsi teminatlar, her ne isim altında olursa olsun adi kefalet sayılır.

Durum böyle iken davacının kefil olduğu Aynur Taşçı devlet memuru olup, memur maaşı, emekli ikramiyesi, emekli maaşı gibi unsurlar mevcut olup borçlunun aczi söz konusu değildir. Davalı bu parayı ……………’dan temin etmesi gerekirken yasal olmayan ve kötü niyetli bir şekilde takibe girişmiş ve  neticede bu dosyadan parayı tahsil etmiştir.

Yukarıda açıkladığımız nedenlerle davalının bu keyfi tutumu müvekkilin mağduriyetine yol açmıştır. Bu nedenlerden dolayı müvekkilimizin borcu olmayan bir parayı ödemesi sebebiyle işbu davayı açmak zorunluluğu doğmuştur.

DELİLLER                          :…….. 2.İcra Müdürlüğü 2014/………… E. sayılı dosya,Ödeme Dekontu
İSTEM SONUCU                :Açıklanan nedenlerle, davamızın kabülü ile müvekkilimizin borçlu olmadığı halde ödemek zorunda kaldığı …………,…….-TL’nin ödeme tarihi olan 26………… tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte istirdatına, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin de davalıdan alınmasına karar verilmesini bilvekale arz ve talep ederiz.03……….

                                                                                     Davacı Vekili

Av. ………… 

Ek:Vekaletname

Ödeme Dekontu

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu