İpotek Kaldırma Yazısı

Banka İpotek Kaldırma Yazısı- İpoteğin Kaldırılması Dilekçe Örneği

İpotek Kaldırma Yazısı

……. BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

(………. BANKASI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ’NE)

İHTAR EDEN

TALEPTE BULUNAN      :…….. T.C:……….

VEKİLİ                                : Av. …….

MUHATAP                          : ………. Bankası A.Ş Genel Müdürlüğü- …….. İSTANBUL

KONUSU                              : … İli ……. İlçesi ……. Mah.  …… Ada … Parsel taşınmazın üzerinde ….04.2007 tarih …….. yevmiye numarası ile bankanız lehine tesis edilmiş 1. Derece ve sırada 30.000 TL meblağlı ipoteğin kaldırılması talebidir.

AÇIKLAMALAR               :Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü sisteminden 14.01.2016 tarihinde alınan tapu kaydına göre müvekkil …… …’e ait …….. İli …. İlçesi …… Mah. 18 Pafta  …… Ada 153 Parsel taşınmazın üzerinde “……04.2007 tarih …… yevmiye numarası ile Türkiye Garanti Bankası A.Ş lehine 1. derece ve sırada 30.000 (para birimi belirtilmemiştir.) bedelli ipotek mevcuttur.

Müvekkilin bankanızdan kullandığı herhangi bir kredisi yoktur. Ayrıca ipoteğin tesis edildiği günden buyana borcun kapandığı, ipotek kullanmış kişi adına alacağınızın kalmadığı kayıtlarınız incelendiğinde açıkça ortaya çıkacaktır.

Mevcut yasalar ve ilgili mevzuata göre ipotek kaldırma ipotek kaldırma işlemi için herhangi bir ücret ödemeden tarafınıza yapılacak başvuru neticesi tarafınızın yapmakla yükümlü olduğu bir işlemdir.  Müvekkilin mağdur edilmemesi adına müvekkil adına kayıtlı taşınmazım üzerindeki ipotek şerhinin iş bu ihtarname tebliğ tarihinden itibaren 3 gün içinde kaldırılmasını aksi halde yasal yollara başvurmak zorunda kalınacağının tarafınızca bilinmesi rica olunur. Saygılarımızla.08.03.2016

Talepte ve İhtarda Bulunan Vekili

Av. ….

Ek:Vekalet Örneği

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu