Hgs İtiraz Dilekçesi Örneği

Hgs İtiraz Dilekçe Örneği

Hgs İtiraz Dilekçesi Örneği

…… NÖBETÇİ SULH CEZA MAHKEMESİ’NE

Gönderilmek Üzere

…….. NÖBETÇİ SULH CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

İTİRAZ EDEN                    : ……… San.ve Tic.A.Ş

VEKİLİ                                : Av………………..
İTİRAZ KONUSU              : T.C Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı KGM ……  Bölge Müdürlüğü’ nün ; ………….. tarih, UA seri no’lu ve ……….. sıra no’lu ceza tutanağınca düzenlenen idari para cezasının iptali hakkında.

İtiraza Konu Tutanakların Tanzim Tarihi :
 …………

İtiraza Konu Tutanakların Tebliğ Tarihi   : ………….

AÇIKLAMALAR               :
 Öncelikle müvekkile kesilen idari ceza incelendiğinde de görüleceği üzere, hukuki dayanağı ve maddi gerçekliği bulunmamakta, usul hukukuna ve ekonomisine tamamen aykırı olup kabulü mümkün olmayıp iptali gerekmektedir. Şöyke ki;
Müvekkil şirket adına kayıtlı ……… plakalı araca bağlı ……………. plakalı dorseye ………….. tarihinde 255,75 TL tutarında ceza kesilmiştir. İş bu ceza Hızlı Geçiş Sistemi’nin hukuki mahiyetine tamamen aykırı olup kabulü mümkün değildir.

Müvekkil Şirket OGS sisteminin değişimi ve HGS ye geçiş sürecine ayak uydurmak için tüm araçlarında, ……….. tarihinde  OGS leri iptal edip HGS’ye kayıtlarını yaptırmıştır. HGS başvuru ve kayıt işlemi sırasında araçlar 5 dingilli olduğundan 4.Sınıf ağır vasıta için HGS’ler verilmiş olup, çekici plakaları sistemde kayıt altına alınmıştır. Ancak HGS sistem veya yazılımından kaynaklanan durumdan dolayı dorselere ait plakalar işlenemediğinden müvekkilin mağduriyetine neden olmuştur. OGS de yaşanmayan sorun HGS sisteminde yaşanmaya başlanmış, araç gişelerden girerken HGS’yi okutup geçmekte olup, gişeyi tam geçecekken, dorse plakası kayıtlı olmadığı gerekçesi aracın arkasından haksız olarak cezalar kesilmiştir. Bu husus araç plakasına ait HGS kaydından da anlaşılmaktadır.
Dolayısıyla müvekkile ait araçların HGS sisteminden kaynaklı  problemler nedeniyle dorsenin ayrı olarak geçişlerinde ücrete tabi olması gibi bir husus söz olamaz. Ayrıca çekici ve dorseden oluşan araçlarda haricen dorse için HGS cihazı alınmamaktadır. HGS, çekici olarak anılacak olan ………… plakalı araca alınmış olup ceza kesilmiş olan ………. plakalı dorseyi de kapsamaktadır.

                                               Yukarıda yaptığımız açıklamalar ve aracın kaçak geçiş yapmadığıda göz önüne alınarak yasaya aykırı olarak kesilen  itiraza konu ceza tutanağında yazılı para cezasının iptaline karar verilmesi gerekmektedir.

SONUÇ VE TALEP                                   : Yukarıda arz ve izah ettiğimiz nedenlerle; itirazımın kabulü ile yasalara aykırı olarak düzenlenen ceza tutanağında yazılı para cezasının iptaline karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. ……………

İtiraz Eden Vekili                                                                                                            Av………

EK:     1-…….. tarih, UA seri no’lu ve ……… sıra no’lu ceza tutanağı

2- ………. plakalı aracın motorlu araç trafik belgesi

3- Onanmış Vekalet Örneği

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu