İdare Mahkemesi Dava Dilekçesi Örneği

İdare Mahkemesi Dava Dilekçe Örneği

İdare Mahkemesi Dava Dilekçesi Örneği

…………… NÖBETÇİ  İDARE MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

                                                           Yürütmeyi Durdurma ve Tedbir  Taleplidir.

DAVACI                   :…………. T.C:…………… ADRES:  ……… ……………………….

DAVALI                   :Gümrük ve Ticaret Bakanlığı/ ……………… ADRES: ………………………

KONU                       :Davalı idarenin …………………… tarihinde yapacağı görevde yükselme sınavına raporlu olmama rağmen uygun bulunmayan başvurumun tedbiren alınması ile  idari kararın iptaline ve yargılamanın sonuna kadar yapılacak sınavla ilgili yürütmeyi durdurma kararı verilmesi istemidir.

OLAYLAR               :

…………. Yılından beri Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde memur olarak görev yapmaktayım.  Kurumumuz bünyesinde Personel Atama, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri uyarınca Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında açık bulunan Şube Müdürü, Personel Müdürü, Şef, Kısım Amiri ve Memur kadroları için görevde yükselme sınavı, Mühendis, Matematikçi, Fizikçi, İstatistikçi ve Programcı kadroları için de unvan değişikliği sınavı yapılması Bakanlık Makamının …………… günlü onayı ile uygun görülmüştür.

……….. tarihinde yapılacak sınav ilanı, birim personeline (izinli, raporlu, geçici görevli vb nedenlerle görevde bulunmayan personelde dahil olmak üzere) duyurulması hususunda müsteşar imzalı yazı çıkarılmıştır. Söz konusu ilan yazısında  Görevde yükselme sınavına tabi kadrolar için başvuruların  05 Şubat 2015 tarihinde başlayıp 15 Şubat 2015 tarihi saat …………. da sona ereceği yazılmıştır.

Sınav ilanı yapılmadan 20.01.2015 tarihinde rahatsızlandım ve 20 gün, rapor bitimi olan 10.02.2015 tarihinde 45 günlük çalışamaz raporu aldım.  Bu nedenlerle ilanın yapıldığı ve personele tebliğ edildiği tarihlerde, kurumdan istenecek hastane kayıtlarından da anlaşılacağı üzere ve rahatsızlığım nedeniyle işyerinde olamadığımdan dolayı  haberdar olamadım. Tesadüfen arkadaşlarımla yaptığım bir telefon konuşmasında sınav yapılacağını duymam üzerine aynı gün …………. tarihinde  müracaatımın alınması yönünde yazılı talepte bulundum. Daha sonra web sitesinde yayınlanan isim listesinde  adım ve soyadımın karşısında “ sınava giremez” ibaresini görünce online olarak itiraz ettim. Ancak ………….. tarih ve  ……………. sayılı online dilekçeme sınav başvuru tarihleri arasında müracaatta bulunmadığım gerekçesi ile talebim red edilmiştir.

Sınava katılmak için tüm şartları taşımaktayım. Ayrıca sınav ilanında , raporlu ve izinli personele duyurulması hususu dile getirilmesine rağmen  tarafıma herhangi bir tebliğat yapılmamıştır. Sağlık nedenlerim nedeniyle geç bile olsa sınav yapılmadan yaptığım başvurunun   red edilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

Davalı idare hukuka aykırı olarak sınava giremez kararı vermiştir. Yaptığım yazılı  müracaatlara rağmen bir netice alamadığımdan dolayı ve idarenin hatalı işleminin durdurulmasını temin bakımından da sınava  tedbiren girişimin sağlanması ve  sınava ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verilmesi gerekmektedir.                              

DELİLLER              :

………… tarihli hastane raporu

…………… tarihli hastane raporu

………………. müracaat dilekçem

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Cevabi Yazıları

HUKUKİ NEDENLER: İdari Yargılama Usulü Kanunu,  657 Sayılı DMK  ve ilgili tüm yasal düzenlemeler.

SONUÇ VE TALEP           :Yukarıda sayılan ve Sayın Mahkemeniz tarafından re’sen nazara alınacak nedenlerle;

hukuka aykırı bulunan itiraza konu kurum kararının tedbiren kaldırılması ile sınava başvurumun tedbiren kabul edilmesi ve  hak kaybına uğramamam için sınav yönünden yürütmenin durdurulmasını, yargılama giderlerinin davalı idareye yüklenmesine karar verilmesini saygılarımla arz ederim………………..

                                                                                                           Davacı

……………..

Ek :……….. tarihli hastane raporu

……….. tarihli hastane raporu

…………..tarihli müracaat dilekçem

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Cevabi Yazıları

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu