Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası Dilekçesi

Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası Dilekçe Örneği

Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası Dilekçesi

…………….NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK  MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE

DAVACI:………………………………….(Gerçek Anne)

VEKİLİ: Av. ……………….

DAVALILAR: 1- …………. T.C  Adres:

2-…………. T.C  Adres:

3-……………… ve …………..’e  vesayeten

4-…………………..İl Nüfus Müdürlüğü

KONUSU            : Analık yönünden Nüfus Kaydının İptali ile Düzeltilmesi istemidir.

AÇIKLAMALAR:                                                

Davalılardan ……………… ile …………. birbirleriyle resmi evlidirler. Müvekkile ile ………………. arasında uzun yıllar ve  halende devam eden fiili beraberlikleri mevcuttur. Bu birlikteliklerinden ………. ile …………..  isimli çocukları da dünyaya gelmiştir. Çocukların gerçek anası ve doğuran kişi Müvekkilem olmasına rağmen Müvekkile dışında ve katılımı olmaksızın her nasılsa farklı mülahazalarla olsa gerek anılan çocukların annesi nüfus kütüğüne …………….. olarak geçirilmiştir. Ki davalılarında bu gerçeğin aksini iddia etmeyecekleri kanısındayız.

“Çocuğun annesi doğuran kadındır” hükmü gereğince bu yanlışlığın düzeltilmesi ve çocukların gerçek anası olan Müvekkile adına tescili için işbu davayı açmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ DELİLER: MK, 5490 Sayılı Kanun  ve sair ilgili mevzuat

DELİLLER                          : Nüfus kayıtları, Tanık beyanları, ve her tür kanıt.

SONUÇ VE İSTEK: Açıklanan nedenler, Mahkemenin kendiliğinden gözönüne alacağı durumlar ışığında : ………….. ile ……………..  adlı çocukları doğuran gerçek annenin kütükte kayıtlı ……………. olmadığı, Müvekkilimin olduğunun kabulü ile bu doğrultuda düzeltilmesine, yargılama giderleriyle Avukatlık ücretinin davalılara yükletilmesine karar verilmesini vekaleten talep eder, saygılar sunarız. ……………

Davacı  Vekili

Av. …………………

EKLER :

1) Vekaletname

2) Müvekkilimin nüfus cüzdan fot.

3) Davalı 2’nin ” ” ”

4) Küçüğün ” ” ”

5) …Kayyımlık kararı…

5) Davalılar için dilekçe fazlası.

6)_________________.TL tebliğ ve fon gid.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu