Sigortalılık Tespit Davası Dilekçe Örneği

Sigortalılık Tespit Davası Dilekçe Örneği

Sigortalılık Tespit Davası Dilekçe Örneği

………………… NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE

DAVACI :….. ………. T.C. No…………, SSK Sic.No: …….
VEKİLLERİ :Av. ………….Adres Antette..
DAVALI : Sosyal Güvenlik Kurumu /……..
KONUSU : Hizmet Tespiti (Müvekkilin 01/07/…. tarihinde 1 gün sigortalı çalıştığının tespiti ile sigortalılık başlangıcının da 01/07/1982 olduğunun tespitine karar verilmesi istemidir.)

AÇILAMALAR :
1-Müvekkil, davalı kurumun … Sigorta İl Müdürlüğü’nde işlem gören …… A.Ş’ye ait fabrikada 506 Sayılı Kanun kapsamında 01/07/….. tarihinden itibaren bir süre çalışmıştır.
2-Sigortalı ilk işe giriş bildirgesi yasal süre içinde kurumun ……. Sigorta il Müdürülüğü’ne verilmiş ve müvekkile sigorta numarası verilerek tescil edilmiştir.İnternet ortamından çekilen hizmet cetvelinde de ilk işe giriş 01/07/1982 tarihinden çok önce olduğu gözükmektedir.
3-Ancak, işveren tarafından, aylık sigorta prim bildirgesi ve dönem bordrosu verilmemiş olması veya müvekkilin bildirge ve bordrolarının dahil edilmemesi, kurum tarafından da müvekkilin çalışmasına ilişkin bildirge ve bordro istenmemesi sonucu, müvekkilin sigortalılık başlangıcı 01/07/…… olarak kabul edilmemekte ve bu uygulama önemli hak kaybına neden olmaktadır.
4-İşveren ……. A.Ş uzun yıllar önce iflas nedeniyle tasfiye edildiğinden, yerleşik Yargıtay Kararları gereğince bu gibi davalar sadece kurum davalı gösterilmek suretiyle görülebildiğinden ve süresinde kuruma verilmiş Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi asgari bir gün çalışıldığına karine teşkil ettiğinden, dava ekonomisi açısından işveren davalı olarak gösterilmemiştir.
HUKUKİ SEBEBLER :506 SK.’79 Md, HMK ve sair ilgili mevzuat.
DELİLLER : Kurumdan istenecek sigorta sicil dosyası, hizmet cetveli, …… A.Ş ye ait işyeri dosyaları, dönem bordroları,denetim belgeleri, kurum kayıtları, tanık vs.deliller
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz olunan nedenlerle, müvekkilin işveren ………. A.Ş’ne ait işyerinde 01/07/…. tarhinde, hizmet akdine dayalı, günün asgari ücretiyle, 1 (bir) gün çalıştığının tespitine ve sigortalılık başlangıcının da 01/07/….. olduğunun tespitine karar verilmesini, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesini arz ve talep ederiz.22………

Davacı Vekili
Av. …….
Eki :1)Onanmış Vekaletname Örneği
2)Hizmet döküm belgesi

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu