Adli Sicil Arşiv Kaydının Silinmesi Dilekçe Örneği

Adli Sicil Arşiv Kaydının Silinmesi Dilekçe Örneği

Adli Sicil Arşiv Kaydının Silinmesi Dilekçe Örneği

ADALET BAKALIĞI

ADLİ SİCİL İSTATİSTİK VE GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ’NE

Tuna Cad. No:10, 06100 Yenişehir                                                                                                          

                                                       ANKARA

TALEPTE BULUNAN

(SANIK)                                : ……………….. (T.C.:…………)

VEKİLİ                                :Av. …………………..

KONU                                   : İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2002/…… Esas, 2002/…………… K. Sayılı kararı ile müvekkil hakkında verilen cezanın Adli Sicil Arşiv Kaydından Silinmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR               :

Yukarıda esas ve karar numarası yazılı dosyada yapılan yargılama neticesinde müvekkilin ruhsatsız silah taşımak suçundan cezalandırılmasına karar verilmiş olup ceza ertelenmiştir.

Ancak cezaya konu suçun tarihi 26/12/2001 olup üzerinden yasal süre geçmiş olmasına rağmen, verilen cezanın arşiv kaydında mevcut olduğu, bu nedenle bazı resmi işlem ve başvurularda engel olduğu görülmektedir. Bu nedenle müvekkilin adli sicil arşiv kaydında bulunan söz konusu kaydının silinmesini talep etme gereği doğmuştur.

İSTEM VE SONUÇ            :Yukarıda arz ettiğimiz nedenler müvekkile ait adli sicil arşiv kaydının silinmesi ve neticeden tarafımıza bilgi verilmesi saygılarımızla bilvekale arz ve talep olunur.20.04.2015

Talepte Bulunan Vekili

Av. ………………..

 Ekleri:1-Adli Sicil Kaydı Belgesi

2-Onanmış Vekâletname Örneği

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu