Onama Talepli Temyiz İstinaf Dilekçesi

Onama Talepli Temyiz İstinaf Dilekçe Örneği

Onama Talepli Temyiz İstinaf Dilekçesi

    YARGITAY (      .)  HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA            

SUNULMAK ÜZERE

…………… 1. ASLİYE CEZA  MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE

                                                                                                               ……………….                                                   

DOSYA NO.    : E:………..

                            K:……

TEMYİZE CEVAP VEREN

 (DAVACI  )                         :………………San. Tic. Ve A.Ş

VEKİLLERİ                                    :Av. …………

……………

TEMYİZ EDEN

DAVACI (BORÇLU)          :1-)……….

2-)………

3-)……………….

KONUSU                              :Davalı  tarafın Temyiz isteklerinin reddi ve Yerel Mahkeme kararının onanması dileklerimizle, davalı tarafın temyiz dilekçesine karşı beyanlarımızın sunulmasıdır.
TEBLİĞ TARİHİ                :………….

AÇIKLAMALAR               :

1-)Davalı tarafın temyiz isteği, davanın bir süre daha                                                                                                 sürüncemede kalmasına yönelmiş gereksiz bir çaba niteliğindedir.

2-)Temyiz talebinde bulunan davacı tarafın temyiz sebepleri yasal dayanaktan yoksun ve  maddi gerçeklerden uzak olup kabulü mümkün bulunmamaktadır. Şöyle ki ;

Söz konusu davada Davalı taraf olan ………. , …. …….   ve  ………………’nun hırsızlık suçu işlemiş oldukları görülmüş ve bu nedenle …………… , ……………. 2’şer yıl 11’er ay hapis  cezası ile cezalandırılmıştır. Davalı taraf temyiz dilekçelerinde, verilen cezanın ağır olduğu bu nedenle de  kararın bozulması gerektiği yönünde kararı temyiz etmişlerdir.   Fakat söz konusu davanın  …………/…….. numaralı kararında da görüleceği üzere, yerel mahkemenin gerekli ceza artırım ve indirimleri yaptığı,  bu  nedenle  kararın bozulmasını gerektirecek bir durumun olmadığı anlaşılacaktır.

3-) Bu nedenlerle davacı tarafın haksız ve Hukuki dayanaktan yoksun, tamamen süreci uzatmaya yönelik temyiz talebinin reddi ile Yerel Mahkeme kararının onanması gerektiği kanaatindeyiz.

İSTEM SONUCU                :Yukarıda arz ettiğimiz nedenler ile Yüksek Mahkemenin re’sen dikkate alacağı nedenlerle, davacı tarafın Temyiz nedenlerinin reddine ve Yerel Mahkeme kararının ONANMASINA karar verilmesi, saygılarımızla bilvekale arz ve talep olunur. ………..

Temyize Cevap Veren Vekili

Av. ………

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu