Borca İtiraz Dilekçesi Örneği

Borca İtiraz Dilekçesi Örneği

Borca İtiraz Dilekçesi Örneği

………….. ……… İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

İcra Dosya no            : 2015/…………. E.

İtiraz eden ( Borçlular)        : 1) ………… ( T.C. ……….. )

2) ………………….. Tic.Ltd.Şti.

3) ……………….. ( T.C.NO: ………… )

Vekilleri                                : Av. ……………..

Alacaklı                                 : …………Tic. Ltd.Şti.

Vekili                                     : Av. …………………..

Konu                                      : Borca, Faize  ve Tüm Ferilerine İtiraz

TEBLİĞ TARİHİ                : ……………2015

 

AÇIKLAMALAR               :
                                                 Alacaklı tarafından gönderilen Ödeme Emrine Müvekkiller ……………. tarihinde muttali olduğundan süresi içerisinde  icra takibinde borcun tamamına , dayanak kira sözleşmesine,  faize ve tüm fer’ilerine itiraz ediyoruz.

Müvekkillerin alacaklı tarafa herhangi bir borcu bulunmamaktadır. Borcun tamamına, faize, talep edilen faiz oranına ve tüm  fer’ilerine itiraz  ediyoruz. 

Yukarıda arz ve izah ettiğimiz tüm nedenler ile hukuken korunacak bir dayanağı bulunmayan  icra takibinin durdurulmasına karar verilmesi  gerekmektedir.

HUKUKİ SEBEP                : İİK,HMK ilgili her türlü mevzuat.

HUKUKİ DELİL                : Her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEK             :Yukarıda arz ve izah ettiğimiz nedenlerden ötürü, BORCUN TAMAMINA, FAİZE, FAİZ ORANINA VE FER’İLERİN itirazımızın KABULÜNE, İcra takibinin DURDURULMASINA karar verilmesini bilvekale arz ve talep ederim…

                                                                                                    İtiraz Eden Borçlular Vekili

Av………………..

Eki: Onanmış vekâletname sureti

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu