İddianame Hazırlandıktan Sonraki Fiiller Yeni Suç Olur

İddianame hazırlandıktan sonraki hangi fiiller suç olur

İddianame hazırlandıktan sonraki fiiller yeni suç olur
İddianame hazırladıktan sonra işlenen suç, aynı suç değil yeni bir suç oluşturur.İddianame tarihinden sonraki eylemlerin yenilenen suç işleme kararıyla gerçekleştirilmesi nedeniyle ayrı suç oluşturacağına dair Yargıtay Kararı

Yargıtay 9. Ceza Dairesi Esas : 2015/400 Karar : 2015/4402 Tarih : 31.03.2015

-İDDİANAMEDEN SONRA İŞLENEN SUÇLARIN AYRI SUÇ OLUŞTURMASI
-İDDİANAMENİN HUKUKİ KESİNTİYE NEDEN OLMASI
-YENİLENEN SUÇ İŞLEME KARARI

Özet: Kabul edilmesi koşulu ile iddianame tarihinin hukuki kesintiye neden olduğu, bu tarihten sonraki eylemlerin yenilenen suç işleme kararı ile gerçekleştirilmesi nedeniyle ayrı suç oluşturduğu, bu itibarla; 12.10.2011 tarihinde uyuşturucu madde ticareti yapmaları nedeniyle haklarında 25.10.2011 tarihli iddianame ile dava açılan sanıklardan birinin 24.01.2012 tarihinde, diğerinin ise 20.11.2011 ve 24.01.2012 tarihlerinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları dikkate alındığında; sanıkların iddianame düzenledikten sonraki eylemlerinin ayrı suçları oluşturduğu gözetilmelidir.

Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Cumhuriyet savcısının sanıklar Mustafayla Cengiz hakkındaki beraat hükümlerini temyiz ettiği belirlenerek yapılan incelemede;

Yargıtay Ceza Genel Kurulunun Dairemizce de benimsenen 17.03.2015 tarih, 2014/37 esas ve 2015/47 sayılı kararında açıklandığı üzere, kabul edilmesi koşuluyla iddianame tarihinin hukuki kesintiye neden olacağı, iddianame tarihinden sonraki eylemlerin yenilenen suç işleme kararıyla gerçekleştirilmesi nedeniyle ayrı suç oluşturacağı belirtilmiştir.

Bu ilkeler ışığında somut olaya gelince; sanık Erkan ve Engin’in 12.10.2011 tarihinde uyuşturucu madde ticareti yapmaları nedeniyle haklarında 25.10.2011 tarihli iddianameyle dava açıldıktan sonra sanık Erkan’ın 24.01.2012 tarihinde, sanık Engin’in ise 20.11.2011 ve 24.01.2012 tarihlerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı, sanıkların iddianame düzenlendikten sonra anılan tarihlerde gerçekleştirdikleri eylemlerinin ayrı suç oluşturduğu gözetilmeden, sanıkların 12.10.2011 tarihli eylemlerinden sonra hukuki kesintinin bulunmadığı, sonraki suçlar bakımından suç işleme kararlarının yenilenmediği gerekçesiyle yazılı şekilde uygulama yapılmak suretiyle sanıklar hakkında eksik ceza tayini, aleyhe temyiz bulunmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

Yapılan yargılama sonunda aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda tartışılıp haklarında mahkumiyet kararı verilen sanıkların suçlarının sübutu kabul, olay niteliğine ve kovuşturma sonuçlarına uygun şekilde vasfı tayin edilmiş, sanıklar Erkan ve Engin dışındaki mahkumiyetine karar verilen sanıklar yönünden cezaları azaltıcı sebebin niteliği takdir kılınmış, sanıklar Mustafa ve Cengiz’e yüklenen suçların sabit olmadığı kabul edilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümlerde eleştiri ve düzeltme nedeni dışında bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, Cumhuriyet savcısının, sanıklar Süleyman ve Erkan müdafiinin, sanıklar Yusuf, Ercan, Ünal müdafileriyle sanıklar Engin, Ali Selçuk, Kadir, Yusuf, Durmuş’un yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;

Hükmün gerekçesinde delillerin değerlendirilmesi ve kabul bölümünde sanıkların savunmalarına yer verildikten sonra dosya kapsamıyla ilgisi bulunmayan, kasten öldürme suçuna ilişkin başka bir dosyayla ilgili değerlendirmelere yer verilmesi,

Kanuna aykırı olup, hükmün bu nedenle BOZULMASINA, bu hususun yeniden yargılama yapılmaksızın CMUK’nın 322 nci maddesine göre düzeltilmesi mümkün bulunduğundan; hüküm fıkrasının gerekçesinde yer alan ”Adıyaman 2. ACM’nin” ibareleriyle başlayan ”heyetimizce değerlendirmeye esas alınmamıştır” ibareleri ile son bulan paragrafın kararın gerekçesinden çıkartılması suretiyle, diğer yönleri usul ve kanuna uygun olan beraat ve mahkumiyete ilişkin hükümlerin DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 31.03.2015 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu