Maaş Haczi Müzekkeresi Örneği

Maaş Haczi Müzekkeresi Dilekçe Örneği

Maaş Haczi Müzekkeresi Dilekçe Örneği

………………… 5. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’ NE

Dosya No       : 2003/……….

Talep              : Yukarıda numarası yazılı dosyada alacaklı vekiliyim. Borçlu Mehmet Ali ……………… (Tc Kimlik No: ……………….)’in almakta olduğu maaş veya ücretinin borç bitinceye kadar ¼ ‘ üne haciz konularak haczedilen miktarın dosyamıza gönderilmesi yönünde ………………….. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.’ne Müzekkere yazılmasını talep ederim. 25.05.2012

Alacaklı Vekili

Av. ………………..

Karar               : Dosya ve talep incelendi. Alacaklı vekilinin talebi yasal olmakla talep gibi işlem yapılmasına karar verildi. 25.05.2012

  1. İcra Müdürü

T.C…………..

5.İcra Müdürlüğü

Dosya No:2003/………………

…………….. TİC. LTD. ŞTİ.

                          ………………….. / …………..

Alacaklı           : ………….

Vekili              Av. ……………

Borçlu             ………………….. (Tc Kimlik No: ……………………..)

SSK Sicil No.  ………………..

Borç Miktarı   32.161,00 TL

Yukarıda yazılı alacağın tahsili için borçlunun almakta olduğu maaş veya ücretinin borç bitinceye kadar ¼ ‘ ünün haczine karar verilmiştir.

Karar gereğince İİK’ nun 355 maddesi gereğince haczin konulup konulmadığının ve borçlunun almakta olduğu maaş veya ücretinin miktarının bir hafta içerisinde bildirilmesi borç bitinceye kadar haciz olunan miktarın kesilerek Müdürlüğümüze gönderilmesi,

Borçlunun maaş veya ücretinde veya memuriyetinin veya başka bir yerden maaş almayı gerektirdiği veya hizmetine son verildiği takdirde derhal Müdürlüğümüze bildirilmesi bu madde hükümlerine riayet edilmediği veya kesilen paranın gönderilmediği takdirde aynı kanunun 356. maddesi gereğince borcun maaşınızdan veya sair mallarınızdan alınacağının ve ayrıca yine aynı kanunun 357. maddesi gereğince cezai takibat yapılması hususunda C. Başsavcılığına resen ihbarda bulunulacağının bilinmesi önemle rica olunur. 25.05.2012

5.İcra Müdürü

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu