Anlaşmalı Boşanma Davası Dilekçesi

Anlaşmalı Boşanma Davası Dilekçe Örneği

Anlaşmalı Boşanma Davası Dilekçesi

NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               : ……………….. (TC ………..)

VEKİLLERİ                        :Av. …………..

DAVALI                               : ………. ….. (………..)

ADRES                                 ………………………

KONU                                   :Şiddetli geçimsizlik nedeniyle anlaşmalı boşanma talep ve davasına ilişkindir.

AÇIKLAMALAR               Müvekkile ve davalı …………. yılından bu yana evli olup,  bu evlilikten …………… doğumlu …………., ………….. doğumlu …………… isminde 2 çocukları bulunmaktadır.
Müvekkil ile davalı arasında yıllardan beri süregelen şiddetli geçimsizlik mevcuttur. Ancak taraflar evlilik birliğinin hemen bozulmaması için şiddetli geçimsizlik mevcut olduğu halde anlaşmaya çalışmıştır. Fakat son zamanlarda davalı ve müvekkil arasındaki geçimsizlik tarafların hayatlarını çekilmez hale getirmiştir.

Evliliğin devamında tarafların ve toplumun hiçbir menfaati kalmamıştır. Taraflar arasındaki evlilik birliği fiilen bitmiştir ve bunun hukuki olarak da tescil edilmesi zorunluluğu doğmuştur.

Evlilik birliğinin devamında yarar ve umut görülmediğinden ve evliliğin sürdürülmesinde tarafların hiçbir menfaati kalmadığından işbu dava açılmıştır. Davalı taraf da boşanmayı kabul etmektedir. Taraflar bir araya gelerek şartları ayrıntılı olarak görüştükten sonra, boşanmanın ferileri konusunda iş bu dilekçeye ek olarak sunacak  olduğumuz protokol hükümleri gereğince anlamışlardır.

HUKUKİ SEBEBLER                   : MK, HUMK ve ilgili kanun hükümleri

DELİLLER                                      : Nüfus kayıtları,  protokol ve sair delil
SONUÇ VE TALEP                                   : Yukarıda arz ve izah olunan sebeplerden dolayı  MK. 166.md. uyarınca tarafların boşanmalarına karar verilmesini vekâleten arz ve talep ederiz. ………..

Davacı Vekilleri

Av. …………

Eki:1-Vekaletname aslı

2-Protokol

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu