Tehiri İcra Talepli Süre Tutum Dilekçesi

Tehiri İcra Talepli Süre Tutum Dilekçe Örneği

Tehiri İcra Talepli Süre Tutum Dilekçesi

YARGITAY  (   .) HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA

Gönderilmek Üzere

…………… İŞ MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE

                                                                                  TEHİR-İ İCRA VE DURUŞMA İSTEMLİDİR

DOSYA NO  2013/…. Esas

2014/…   Karar

TEMYİZ EDEN

(DAVALI)                                        …………San. Ve Tic. Ltd. Şti.

VEKİLİ                                            : Av. ……….

………..

 KARŞI TARAF

(DAVACI)                                         ……..

VEKİLİ                                           :Av. …………..

 

TEFHİM TARİHİ                          : ……………..

 

TEMYİZ OLUNAN

HÜKÜM                                           : …………….. İş Mahkemesi’nin 17.07.2015 tarihli E………/…….,  K. 2014/… sayılı kararı

 

KONU                                              : …………. İş Mahkemesi’nin 17.07.2015 tarihli E…../………. K. 2014/… sayılı kararının duruşmalı ve öncelikle Tehir-i İcra Kararı verilerek akabinde BOZULMASI istemini içerir Süre Tutum dilekçesidir.

AÇIKLAMALAR                           :İlk Derece Mahkemesinin kısa kararı 17.07.2014 tarihinde tarafımıza tefhim edilmiş olup, gerekçeli karar tarafımıza henüz tebliğ edilmemiştir.

Sayın Mahkemece verilen kararın hukuka aykırı olduğu kanaatinde olduğumuzdan söz konusu kararı temyiz etme gereği doğmuştur.

Yerel Mahkemenin gerekçeli kararının tarafımıza tebliği halinde yapacağımız gerekçeli izahatlar saklı kalmak kaydıyla, kararı süresi içinde temyiz ediyoruz.

 

İSTEM SONUCU                            : Yukarıda arz ettiğimiz nedenlerle süre tutum dilekçemizin kabulüne, Temyiz dilekçemizde açıklayacağımız nedenler ile Yüksek Mahkemenin de re’sen dikkate alacağı diğer nedenlerle öncelikle Tehir-i İcra  istemimizin ve Duruşma Talebimizin kabulüne, akabinde İlk Derece Mahkemesi kararının BOZULMASINA karar verilmesi saygılarımızla bilvekale arz ve talep olunur. 21.07.2015

Davalı Vekili

Av. ……….

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu