Dava Açma Hakkı Bakidir Şerhi Kaldırma

Dava Açma Hakkı Bakidir Şerhi Kaldırma

Dava Açma Hakkı Bakidir Şerhi Kaldırma

TAPU VE KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ’NE ……………

İHTAR EDEN

TALEPTE BULUNAN      :…………… T.C:………….

VEKİLİ                                : Av. …………..

KONUSU                              : ………….. İli ………….. İlçesi ……… Mah.  ……. Ada ………. Parsel nolu taşınmazın üzerinde “dava açma hakkı bakidir” şerhinin kaldırılması talebidir.

AÇIKLAMALAR               :Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü sisteminden 01.01.2016 tarihinde alınan tapu kaydına göre müvekkil …………’e ait …………. İli ……….. İlçesi ………… Mah. ….. Pafta  ……. Ada ….. Parsel taşınmazın üzerinde “1/77 hisse maliki hasan oğlu Mehmet KESER’in dava açma hakkı bakidir.” şerhi  mevcuttur.

Tapu kütüğüne yazılacak hususların yasal dayanaklarının mevcut olması gerekir. Mevzuatta yani bir kanun, tüzük veya yönetmelikte “bu husus tapu kütüğüne yazılır” demediği sürece, hiç bir husus tapu kütüğüne yazılamaz. Yazılırsa yolsuz bir kayıt olur. Hukuki dayanaktan yoksun bu tür kayıtların malikin talebi ile terkini gereklidir. Kadastrodan önceki sebeplerden dolayı bir parselin beyanlar sütununa, “…hisse sahibi kişinin dava açma hakkı bakidir” şeklinde düşülmüş bir kayıt hukuki dayanaktan yoksundur. Bir kimsenin dava açma hakkı olup olmaması tapu müdürlüğünün iştigal alanı dışındadır. Böyle bir hususun tapu kütüğüne yazılmış olması doğru değildir.

Bu itibarla, tapu maliki olan müvekkilin talebi doğrultusunda ve müvekkilin mağdur edilmemesi adına müvekkil adına kayıtlı taşınmazın üzerindeki 1/77 hisse maliki hasan oğlu Mehmet KESER’in dava açma hakkı bakidir.” şerhinin iş bu yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 3 gün içinde kaldırılmasını saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz.02.01.2016

Talepte ve İhtarda Bulunan Vekili

Av. ………..

Ek:Vekalet Örneği

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu