Nafaka Çeşitleri Nelerdir?

Nafaka işlemleri nasıl ilerler ?

TMK M. 175 Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan malî gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz.

Ayrıca nafaka sadece boşanan çiftler arasında ki bir durum değildir bir ferdin alt veya üst soyunda yaşanacak yoksulluk durumlarında da yoksulluk nafakası talebinde bulunulabilir.

NAFAKANIN TÜRLERİ

TEDBİR NAFAKASI

Tedbir nafakası, boşanma davası öncesinde, boşanma sürecinde ve sonrasında boşanan tarafların mağdur duruma düşmesine engellemek amacıyla hem kadın hem de erkek tarafından talep edilebilecek niteliklere sahip bir çeşididir. Eşlerin ayrı yaşaması halinde, boşanma davası açılmaksızın da tedbir nafakasına karar verilebilir. Tedbir nafakası boşanma davası, ayrılık davası açılması halinde veya eşlerin ayrı yaşamasını haklı kılacak bir nedenin varlığı halinde talep edilebilmektedir. Tedbir nafakası da boşanma veya ayrılık davası sürecinde gerekli tedbirleri almaya yönelik geçici bir nafaka türü olması sebebiyle bu hususta bir talep olmasa bile mahkemece, tedbir nafakasına ilişkin karar verilecektir. Tedbir nafakası kararı verilirken kusura bakılmaz. Tedbir nafakası sadece mahkeme süresince ödenir.


İŞTİRAK NAFAKASI

Velayeti kendisine verilmeyen eş aleyhine, ergin olmayan çocuk lehine herhangi bir talep olmaksızın da hakim tarafından hükmedilen nafaka türüdür. Bu nafaka türünde eşlerin kusur durumunun hiçbir önemi yoktur. Bu nafaka türündeki amaç ergin olmayan çocuğun yetiştirilmesi, sağlık barınma, eğitim vs. giderlerine velayet kendisine verilmeyen eşin mali gücü oranında katılmasını sağlamaktır. Bu davayı velayete sahip eş, ayırt etme gücüne sahip çocuk açabilir eğer atanmış bir kayyım veya bir vasi varsa bunlarında iştirak davası açma hakkı vardır. İştirak nafakası kural olarak çocuğun 18 yaşını doldurması, evlenmesi ya da TMK m.12 göre mahkeme kararı ile ergin kılınması sureti ile son bulur. Ancak 18 yaşına girmiş ergin eğitim hayatına devam ediyorsa okulunun bitmesine kadar verilmeye devam edilir.


YOKSULLUK NAFAKASI

Yoksulluk nafakası talebinde bulunabilmek için aranan ilk şart talepte bulunan eşin diğer eşe nazaran daha ağır kusurlu olmamasıdır. Diğer bir şart ise yine talepte bulunan eşin bu nafakayı almadığında boşanama nedeniyle yoksulluğa düşecek durumda olmasıdır. Son şart ise yoksulluk nafakası alınabilmesi için dava açılması şartı vardır hakim bu kararı re’sen (kendiliğinden) almayacaktır.

Boşanma davası sırasında nafaka talebinde bulunabileceği gibi boşanma davası haricinde de bu nafaka davası açılabilir. Boşanma davasından ayrı açılacaksa boşanma kesinleştikten 1 yıl içinde açılması gerekir yoksa zamanaşımına uğrar.

Yoksulluk nafakası şuan ki hukuk sistemimizde süresiz olarak verilmektedir ancak nafaka alacaklısının ölümü, yoksulluğun ortadan kalkması, evli olmadan fiilen evli gibi hayat yaşaması, haysiyetsiz hayat sürmesi nafakayı düşürür.


YARDIM NAFAKASI

Yardım edilmediği takdirde zor ve muhtaç duruma düşecek olan bir kişinin açtığı mahkeme sonrası, üstsoyu (anne, baba) altsoyu (çocuklar) ve kardeşlerinin, -refah içinde yaşıyor olmaları koşuluyla- o kişiye, mahkeme tarafından hükmedilen miktarda ödenen yardım ödemesidir.

Eğer anne babadan isteniyorsa anne babanın mali gücüne bakılmaksızın karar verilir ancak kardeşten isteniyorsa kardeşin mali gücüne bakılarak karar verilir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu