Kesin Ve Süresiz Teminat Mektubu Örneği

Kesin Ve Süresiz Teminat Mektubu Örneği

Kesin Ve Süresiz Teminat Mektubu Örneği

EK : KESİN VE SÜRESİZ TEMİNAT MEKTUBU

KESİN VE SÜRESİZ

…../…../20….

İSTANBUL ANADOLU 6.ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NE

Mahkemenizin 2015/….. Esas sayılı dosyasında 23/03/2016 tarihli celsede  alınan karar gereği ……..Ltd Şti’nin yabancı uyruklu olması nedeniyle dava ve yargılama masraflarını karşılamak üzere bu teminat mektubu ile 170.000 TL (YetmişbinTürk Lirası) ödeme konusunda, Bankamız ……..Ltd Şti ile birlikte müteselsil kefil ve müşterek müteselsil borçlu sıfatıyla kefil ve sorumlu olduğunu, tarafınızdan Bankamıza yazılı olarak bildirildiği takdirde, Bankamızca veya mükellefçe hiçbir yasal yola gidilmeksizin protesto çekilmesine, hüküm alınmasına gerek kalmaksızın, yukarıda belirtilen meblağı ilk yazılı isteminiz üzerine, hemen ve geciktirilmeksizin, kayıtsız ve şartsız mahkemenize veya mahkemeniz emrine nakden ve tamamen, istem anından ödeme anına kadar geçecek günler için gecikme zammı ile birlikte ödeyeceğimizi Bankamızın imza yetkilisi ve sorumlusu sıfatıyla ve banka nam ve hesabına yüklendiğimizi kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

Tarih ve İki Yetkilinin İmzası

…………… Bankası A.Ş.

…………. Şubesi

NOT: Banka adına imza koyan yetkililerin adı, soyadı ve unvanları banka kaşesi altında okunaklı olarak yer alacaktır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu