Hizmet Tespiti Davası Dilekçe Örneği

Hizmet Tespiti Davası Dilekçe Örneği

Hizmet Tespiti Davası Dilekçe Örneği

NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI:Ş…………………………….. TC. 1……………….

VEKİLLERİ:Av. ……………………….

KARŞI TARAF(DAVALI):1-……………………

2- Sosyal Güvenlik Kurumu /…………..

Davacı SSK.Sicil No.       :2……………………………

D.KONUSU           :Hizmet Tespiti

OLAYLAR           :
  Müvekkile 2000 yılının başından beri davalı şirkettin yukarıda verilen adresinde telefon, satış görüşmeleri, çay ve temizlik işlerine bakmak üzere sekreter olarak işe başlamış ve davalı tarafça işten çıkarıldığı 24.08.2010 tarihine kadar kesintisiz çalışmıştır.

Bu süre zarfında hiçbir şekilde hakları verilmeyen (tam ücret, izin veya izin ücreti, hafta sonu fazla mesai vs. verilmemiştir.) cüzi bir rakamla çalıştırılan müvekkile daha sonra eşinden de boşanınca tek çocuğu ile mağdur olmuş ve eşinden bağlanan nafakanın çok düşük olması artı dul bir bayan olarak toplumda iş bulmasının zor olması nedeniyle söz konusu iş yerinde çalışmaya devam etmek zorunda kalmıştır.

Ancak işten çıkarılmadan önce başka bir işçinin yapmış olduğu bir ihbardan dolayı (bu husus …………..3. iş mahkemesi …………/…………..sy dosyada da sabit) müvekilenin de söz konusu işyerinde çalıştığı SGK Mamurlarınca yapılan denetimde de görülmüş ancak işverence bu husus inkar edilmiştir. Aynı gün de kendisinin SSK’ya ihbar ettiği iddiası (ki bu iddianın  tamamen gerçek dışı olduğu kendilerinin açmış olduğu davaya SSK’ca sunulan belgelerden sabit olmuştur) ve SGK memurlarına beyanda bulunduğu gerekçesi ile müvekkileye  hiçbir hakkı ödenmeden hakaretler edilerek ve tehditlerde bulunularak müvekkille işten çıkarılmıştır.

SGK tarafından ise davalı şirketten işe giriş ve ek aylık prim ve hizmet belgesi düzenlemesi istenmiş ancak davalı şirketçe  yalan yanlış iddia ve beyanlarla söz konusu işlemin iptali yönünde ………….3. iş mahkemesi ………………/…………….sy dosya üzerinden dava da açılmıştır.(Ek. Son ara karar fotokopisi)

Oysa SSK nın davalıdan talep ettiği ek prim bildirilmesine ilişkin süre  sadece bir güne ilişkin olup müvekkile çalıştığı süre boyunca sigortasız çalıştırılmış ve en son da hakaret ve tehditlere maruz bırakılarak işten çıkarılmıştır.  Bu nedenle Sayın Mahkemenizde iş bu dava açılmıştır.

HUKUKSAL NEDENLER: İş Kanunu, 506 Sy.K.,5510 Sy K. HUMK ve sair ilgili mevzuat,

DELİLLER:Sigorta kayıtları, müvekkilenin kullandığı işyerine ait defter, Kargo teslim fişleri, PTT gönderileri, Metro faturaları,  PTT Kartı ve hesabı, Bilirkişi,  ……..3. iş mahkemesi ………./…………..sy dosya, …………2. İş mh. ………./…………..sy dosya, Tanık, ve sair her türlü delil.

İSTEM SONUCU:Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle müvekkilenin fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla, müvekkilenin 01.01.2000 Tarihinden 24.08.2010 tarihine kadar kesintisiz çalıştığının tespitine ve bu günlere ait Sigorta primlerinin yatırılmasına,  yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalılara yükletilmesine karar verilmesi saygılarımızla bilvekâle arz ve talep  olunur.09.06.2011

Davacı Vekilleri

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu