…………….NÖBETÇİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NE

                                                                                  –  İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR- 

DAVACI                               :……… İtht.Gıda İnş.Ve Tük.Mad.San.Tic.A.Ş. Adres:

VEKİLİ                                 :Av. ………. –Adres Antette

DAVALI                               :Hasımsız

DAVA KONUSU                 : Zayi nedeniyle ihtiyati tedbir talepli çek iptali

OLAYLAR                                       :

                                               Müvekkil şirkete ciro yolu ile intikal aşağıda bilgilerini yazdığımız çekler zayi olmuştur.

                                               Zayi Olmuş Çek Bilgileri:

                                               1-) Garanti Bankası …….. şubesi, Keşide Yeri: ……., Tarih:………2016 Miktar …..,00 TL, Keşideci: …….. Çek No:……… Seri No: …………”

                                               2-) Ziraat Bankası ….. şubesi, Keşide Yeri: …., Tarih: …….. Miktar ……..,00 TL, Keşideci: ……….. Çek No:…. Seri No: …..

                                               3-) Finans Bank …. şubesi, Keşide Yeri: …….., Tarih: 15.08.2016 Miktar …….. TL, Keşideci: ……… Çek No:…. Seri No: …”

                                               Yukarıda toplam ……,00 TL bedelli çeklerin meşru hamili müvekkil şirket olup söz konusu çekler kaybolmuştur.  Zayi edilen çeklerin üçüncü şahısların ellerine geçmesi halinde müvekkil mağdur olacaktır. Bu nedenle kötü niyetli üçüncü kişilerin haksız şekilde yararlanarak sebepsiz zenginleşmesine mahal vermemek ve müvekkilin mağdur olmaması için ihtiyati tedbir kararı verilerek ödeme yasağı konulmasına (çek teminat bedeli vs)  ve çeklerin kayıp nedeniyle iptaline karar verilmesi amacıyla iş bu davayı açma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER      : TTK, BK, HMK ve sair ilgili mevzuat

DELİLLER                          :Çek fotokopisi,  tanık ve sair her türlü delil

SONUÇ VE İSTEM            :Yukarıda arz  edilen nedenlerle ,

                                               1-)Yukarıda bilgileri verilen çeklerin 3. Kişilere ödenmemesi yönünde İHTİYATİ TEDBİR KARARI verilerek ilgili bankalara müzekkere yazılmasına,

                                               2-)Tensiple Ticaret Sicil Gazetesinde ilanına akabinde söz konusu çeklerin kayıp nedeniyle İPTALİNE karar verilmesi saygılarımızla bilvekale arz ve talep olunur. 07.10.2016

                                                                                                                   Davacı Vekili

                                                                                                          Av. …………………

EK:1-Çek Fotokopisi

       2-Onanmış vekaletname örneği

Bir önceki yazımız olan En İyi Ceza Avukatı Adamı İpten Alırmış başlıklı makalemizde Gaziantep Ceza Avukatı, Kesinleşmiş Mahkumiyet Kararı Bozulur mu? ve Yeniden Yargılanma hakkında bilgiler verilmektedir.