İcra Müdürlüğü Tapu Takyidatları Müzekkeresi

İcra Müdürlüğü Tapu Takyidatları Müzekkeresi

İcra Müdürlüğü Tapu Takyidatları Müzekkeresi

……………………. 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Dosya No                    : 2001/………………..

Borçlular                   :1-) ……………………  (Tc Kimlik No: ………………)

Talep                           : Yukarıda numarası yazılı dosyada alacaklı vekiliyim. Borçlu …………………..  (Tc Kimlik No: …………………) Adına  kayıtlı ………. İli ……………. ilçesi …………….. köyü …………. parselde 1/1 payı olan taşınmaz üzerindeki hacizimizin yenilenerek satışa esas olacak şekilde üzerindeki takyidatları (diğer hacizleri,rehinleri..vs.) gösteren belgenin çıkartılacak tarafımıza gönderilmesi yönünde ………………….. Tapu Sicil Müdürlüğüne Müzekkere yazılmasını ; Ayrıca Borçlunun mernis adresi’nin tespit edilerek tespit edilen mernis adresine Örnek No:22 Davet Kâğıdı gönderilmesini talep ederim. ……….05.2012

Alacaklı Vekili

Av. …………..

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu