İşten Çıkarma İşyerine İhtarname Örneği

İşten Çıkarma İşyerine İhtarname

İşten Çıkarma İşyerine İhtarname Örneği

………………      . NOTERLİĞİ’NE

İHTAR  EDEN         : ………………

MUHATAP             : ……………………………
KONU                        : 01.01……… – 01.01………. tarihleri arasında çalışmış olduğum işyerinizde ki alacak haklarımın tarafıma ödenmesine; aksi halde uğranılan zararın tazmini amacıyla gerekli yasal yollara başvurulacağına dair ihtardır.

Sayın Muhatap;
İş yerinizde 01.01……… – 01.01………. tarihleri arasında çalışmış bulunmaktayım. İşe başlangıç tarihi itibariyle makinede iki görevli olarak çalışmamızı sürdürüyorduk. Devam eden beş ayın sonunda mevcut vardiyam olan “B” tarafımın hiçbir onayı alınmadan değiştirilip “A” vardiyasına çevrilmiştir. 5 ay süre ile “A” vardiyasında da görev aldım ancak bu dilim içerisinde bir süre sonra iki kişinin görevli olarak çalıştığı makinede tek başıma çalıştırıldım.
Tarafınızca çalışma şartlarım sürekli ağırlaştırılmış ve onayım aranmaksızın iş koşullarımda değişikliklere gidilmiştir. Gerek çalıştığım makineye gelen ipliklerin gerekli özene uygun teslimi yapılmaması ve temiz olmaması gerek makinede tek başıma çalıştırılmam istifaya zorlandığımı ortaya koymaktadır. Bu tarz ihmal ve baskıları amirlerime iletmeme rağmen hiçbir önlem veya uyarı söz konusu olmamakla birlikte iş şartlarım ağırlaştırılmaya devam etmiştir. Yanı sıra sonradan öğrenmiş olduğum üzere hakkımda birçok tutanak düzenlenmiş olup aleyhimde işlemler yapılmıştır. Söz konusu tutanakların hiç birisi gerçeği yansıtmamakta olup hukuki dayanak ve maddi gerçeklikten uzaktır. Tarafıma uygulanan bu baskı sonucu 01.01………. tarihinde işimden ayrılmak zorunda kaldım. Bu sebeplerle; çalışmış olduğum sürece hak etmiş olduğum bütün alacaklarımın (fazla mesai, Pazar çalışmaları, bayram ve resmi tatil çalışmaları ve sair tüm haklarım) tarafıma ödenmesini talep ederim.

7 iş günü içersinde herhangi bir ödeme yapmadığınız takdirde yasal yollara başvurulacağını, maruz kalınacak yargılama masraf ile sair ücretlerin tarafımızdan talep edileceğini her türlü yasal haklarım ve muaccel olmayan alacak haklarım saklı kalmak kaydıyla ihbaren ve ihtaren bildiririz.

                               Sayın Noter,

Üç nüsha ve bir sayfadan oluşan işbu ihbarnamenin bir örneğinin eki ile birlikte karşı tarafa tebliğini,bir örneğini daireniz uhdesinde saklanmasını ve onaylanmış bir örneğinin tarafıma verilmesini arz ve talep ederim.01.01

                              Saygılarımızla…

İhtar Eden ……………….

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu