Ceza Mahkemesi Savunma Örneği

Ceza Mahkemesi Savunma Örneği

Ceza Mahkemesi Savunma Örneği

Haksız yere yargılanmak, suçsuz yere ceza mahkemesinde yargılanan biri için hazırlanmış ceza mahkemesi savunma dilekçe örneği.

………….ASLİYE CEZA MAHKEMESİ’NE

Gönderilmek Üzere

………….. NÖBETÇİ ASLİYE CEZA MAHKEMESİ’NE

Dosya No:………… E

BEYEN VE SAVUNMALARINI

SUNAN SANIK                               : Mehmet …………..

KONU                                               : Sayın Mahkemeniz tarafından yargılaması yapılan dosyada araştırmaların yapılması, gerçek suçluların bulunmasına yönelik talebim ile savunma ve beyanlarımın sunulması ve hakkımda beraat kararı verilmesini içeren esas hakkındaki savunmadır.

BEYANLARIMIZ                           :

Daha evvel verdiğim beyanlara ek olarak, yargılamanın yenilenmesi gerektirecek esas ve usul yönünden ek beyan sunma zorunluluğumuz hasıl olmuştur. Benim hakkında, Sayın Mahkemenizde yargılaması yapılan atılı suçları işlemediğimi belirterek savunmalarımı sunuyorum. Şöyle ki;

Soruşturma ve ceza davası dosyasında yer alan eksiklikler;

1-Mahkeme dosyası ayrıntılı olarak incelenmeden bile AA isimli şahsın her şeyi düzenlediği, aracı çaldığı, sahte belge düzenlediği, şirketler kurduğu anlaşılmaktadır. Ancak her nasılsa BB hakkında herhangi bir araştırma yapılmamış, söz konusu şirket belgelerinin kimin tarafından düzenlediği konusunda açıklık bulunmamaktadır.

2-Suçun asıl faili ve benimde yıllardır mağduriyetime sebep olan AA’ın tüm kimlik bilgileri açık bir şekilde dosyada olmasına rağmen;

a-Şahıs hakkında hiçbir araştırma yapılmamış,

b-Şahsın ifadesine başvurulmamış,

c-İmza ve yazı örnekleri alınmamış,

d-Benimle yüzleştirme yapılmamıştır.

3- Hem benim şahsımın kullandığı cep telefonu, hemde soruşturma dosyasında yer alan ve ilk ifademde yer verdiğim fax ve telefon numaraları hakkında hiçbir araştırma ve inceleme yapılmamıştır.

4- Beni karanlık bir suç dosyası içerisine atan AA’ın kaldığı otel ve kullandığı telefon bilgileri hakkında hiçbir belge talep edilmemiş ve şahıs adeta ödüllendirilmiştir.

5- Olayın başlangıcından başlayarak yargılama süreci içerisinde hiçbir zaman “ davaya konu aracı 5-6 yıl önce aldım” şeklinde bir beyanım olmamıştır. Nitekim gerekçeli kararda da aynı hatalı ifade geçmiş ve bu ifade üzerinden şahsıma ceza hükmü kurulmuştur. 25.10.2011 tarihli 2. Nolu celsede geçen ve daha sonra bozulan gerekçeli kararda yer alan beyanlar tamamen hatalıdır.

6- Ta en başından beri 21.05.2008 tarihli GG’ye ait ifade tutanağında da geçtiği üzere şahıslar yankesilik yapmış, kimlik çalmış, şirket kurmuş, kurdukları şirketler adına araç almış satmış. Organize şekilde suç işleyen bir şebekenin kurban seçtiği biri olduğum açık olmasına rağmen soruşturmanın genişletilmemesi usul ve yasalara aykırıdır.

TÜM BU NEDENLERLE;

AİHS – Madde 6 Adil yargılanma hakkı; Herkes, gerek medeni hak ve yükümlülükleriyle ilgili nizalar, gerek cezai alanda kendisine yöneltilen suçlamalar konusunda karar verecek olan, yasayla kurulmuş bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından davasının makul bir süre içinde, hakkaniyete uygun ve açık olarak görülmesini istemek hakkına sahiptir. Bir suç ile itham edilen herkes, suçluluğu yasal olarak sabit oluncaya kadar suçsuz sayılır.

1- Olayla uzaktan yakından alakam olmamasına rağmen  kendimi önce soruşturma evresinde şüpheli, ardından kovuşturma evresinde sanık sandalyesine buldum. Vuku bulan bu hal hukukun“suç olmadan ceza olmaz” prensibini ve olayın acı hassasiyeti sebebiyle “şüpheden sanık yararlanır ilkesini”ayaklar altına almıştır. Şöyle ki; ortada somut delil bir kenara dursun kuvvetli şüphe dahi yokken anık olarak yargılamaya tabi tutuldum. Organize şebeke olarak çalıştığı açık olan AA ve arkadaşları hakkında hiçbir araştırma yapılmamıştır. Üstelik sabıka kaydımdan anlaşılacağı üzere hiçbir suça bulaşmamış, İstanbul’da ikamet etmemişim.

2- Nihayetinde ilgili dosya hakkında Yargıtay Kararı’yla kısmen hukukun tecellisini sağlasa ve mahkemenin önüne ışık tutsa da hem Türk Ceza Kanununun, hem Ceza Muhakemeleri Kanununun hem  Anayasa ’nın hem de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin ihlali gerçekleşmiştir. Bu ihlaller müvekkilimiz adına geri dönüşü mümkün olmayan neticeler doğurmuştur.

3- Bu tip suçlar açısından yüce mahkemeler; üstüne isnat olunan şahıs benimsenen açık mahkeme usulü sebebiyle ve toplumun “ateş olmayan yerden duman çıkmaz” gibi köhne bir yaklaşımla hukuku ayaklar altına almasına izin vermemelidir

SONUÇ OLARAK:

1-Yargılama dosyasında suçlu değil mağdurum. AA isimli şahsın adresinin tespiti, hakkında yakalama kararı çıkarılması ve ifadesi ile yazı imza örneklerinin alınması gerekir. Organize şekilde suç işleyen bir şebekenin üyesi veya başı olabileceği kanaatiyle yapılacak yüzleştirmenin adaletin sağlanması adına önem arz etmektedir.

2- Davaya konu olayda gerekli araştırma ve delil sağlanmadan cezaya çarptırıldım. Ne kurulan şirketle bir ilgim alakam var. Ne de sözü edilen tarihlerde İstanbul’da bulundum. Bu hususlar gözetilmeden, fiili işleyen şahıslar bulunmadan, AA isimli şahıs araştırılmadan verilecek karar adaleti sağlamayacaktır.

3- Telefon, otel, noter kayıtları ve tanık beyanlarına başvurulmadan hukuka aykırı bir şekilde hüküm kurulmuştur. Soruşturma dosyasına yansıyan telefon numaraları ile ifade de adı geçen otellere ait ikamet belgeleri ile olaya açıklık kazandırılabilir.

4-Eksik soruşturma nedeniyle delillerin tamamı toplanmamıştır. Olayın geçtiği İstanbul, Batman gibi yerlerden kayıtlar mevcut olmasına rağmen kayıtlar  istenmeden daha evvel ceza karar verilmiştir.

Yargılama süreci içinde iddianameden başlamak üzere olaylar tamamen gerçek hayatın akışına aykırı bir şekilde seyir almış ve maalesef masum bir kişinin ceza almasıyla sonuçlanabilir.Tüm bu belirtilen sebeplerle hakkaniyete uygun bir karar verilmesi ile yaşamak ve görmek istediğimiz, gerçek adaletin sağlanması adına ek beyanlarımızla beraber olayın tüm yönleriyle araştırılması ile beraatime karar verilmesini saygılarımla arz-talep ediyorum.20.06.2021

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu