Uyuşturucu madde ticareti suçu şüphe sanık lehine değerlendirilir

Uyuşturucu madde ticareti suçu

Uyuşturucu madde
Yargıtay 9.Ceza Dairesi  verdiği kararlar sanıklardan birinin ifade değişikliği dışında, diğer sanık hakkında başka delil bulunmaması durumunda söz konusu suçtan yargılanmayacağına dair bir karar verdi.

Esas : 2015/1748 Karar : 2015/4407 TTarih : 31.03.2015

-KULLANMAK İÇİN UYUŞTURUCU MADDE BULUNDURMAK, UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ, -ŞÜPHENİN SANIK LEHİNE DEĞERLENDİRİLMESİ

ÖZET : Sanığın, hakkındaki hüküm onanan diğer sanık ile birlikte uyuşturucu madde ticareti yaptığına dair, diğer sanığın sonradan geri aldığı beyanı dışında, mahkumiyetine yeterli her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı, ancak sanığın polis merkezine teslim olmak amacıyla geldiğinde üzerinde kişisel kullanım miktarında esrar maddesinin bulunduğu dikkate alındığında; eyleminin kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçunu oluşturacağı gözetilmelidir. -Tck m. 191-

Gereği düşünüldü:

1- Sanık Abdurrahman hakkında kurulan hükme yönelik yapılan incelemede; Diğer sanık Abdulsemat hakkındaki hüküm yönünden yapılan bozma nedenine göre koşulları bulunmadığı halde cezasında Tck’nın 192/3 üncü maddesi uyarınca indirim yapılması suretiyle eksik ceza tayini aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

Yapılan yargılama sonunda aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda tartışılıp, sanığın suçunun sübutu kabul, olay niteliğine ve kovuşturma sonuçlarına uygun şekilde vasfı tayin edilmiş, cezayı azaltıcı sebebin niteliği takdir kılınmış, incelenen dosyaya göre verilen hükümde eleştiri dışında bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan sanığın yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA,

2- Sanık Abdulsemat hakkında kurulan hükme yönelik temyiz incelemesine gelince; Sanığın savunmasının aksine hakkındaki hüküm onanan Abdurrahman’la birlikte uyuşturucu madde ticareti yaptığına dair sanık Abdurrahman’ın sonradan döndüğü beyanı dışında mahkumiyetine yeterli her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı, mevcut şüphenin sanık lehine değerlendirilmesi gerektiği, sanığın polis merkezine teslim olmak amacıyla geldiğinde üzerinde kişisel kullanım miktarındaki esrar maddesinin bulunduğu da dikkate alındığında sanığın eyleminin kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçunu oluşturacağı gözetilmeden, suç vasfında yanılgıya düşülerek yazılı şekilde hüküm kurulması, Kanuna aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün bu sebepten dolayı BOZULMASINA,  oy birliğiyle karar verildi.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu