İcra Müdürlüğü Tapu Aktif Pasif Talep Örneği

İcra Müdürlüğü Tapu Aktif Pasif Talep Dilekçe Örneği

İcra Müdürlüğü Tapu Aktif Pasif Talep Örneği

………………… 1.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’ NE

Dosya No               : 2001/……….. 

Borçlular               : 1-) ……………(Tc Kimlik No:………………)

Talep              : Yukarıda numarası yazılı dosyada alacaklı vekiliyim. Borçlunun adına kayıtlı taşınmazlara ve miras yoluyla borçluya intikal etmiş veya edecek olan taşınmazlara haciz konulması yönünde ve Açılacak iptal davasına esas olmak üzere İ.İ.K. 277 v.b. maddeleri gereği geçmişe dönük olarak maliki olduğu taşınmazların geldi ve gitti durumlarını gösterir varsa taşınmazlar üzerindeki diğer hacizleri (takyidatları) gösterecek şekilde teferruatlı tapu kaydının çıkartılarak Müdürlüğümüz dosyasına gönderilmesi yönünde Yunak Tapu Sicil Müdürlüğüne Müzekkere yazılmasını , Ayrıca Borçlunun güncel mernis adresinin tespit edilmesini talep ederim. 01.08.2012

Alacaklı Vekili

Av. …………

Karar             :

1.İcra Müdürü

T.C…………….

1.İcra Müdürlüğü

Dosya No:…………..

……….. TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ’ NE

                                                                       …………

Alacaklı           : …………..

Vekili              Av. ………………

Borçlu             ……………. (Tc Kimlik No: ……………….)

Adres                : Yeni Mah. Namık Kemal Cad. ……….2 …………. / ………………..

Borç Miktarı    38.000,00 TL

Konu              : Borçlu şahsın geldi ve gitti durumlarını  gösterir Tapu Kayıt Araştırmaları

Müdürlüğümüze ait yukarıda numarası yazılı dosyadaki borcundan dolayı varsa borçlu adına kayıtlı taşınmazlar ile miras yoluyla borçluya intikal etmiş veya edecek olan taşınmazlara haciz konularak ve Açılacak iptal davasına esas olmak üzere İ.İ.K. 277 v.b. maddeleri gereği geçmişe dönük olarak maliki olduğu taşınmazların geldi ve gitti durumlarını gösterir varsa taşınmazlar üzerindeki diğer hacizleri (takyidatları) gösterecek şekilde teferruatlı tapu kaydının çıkartılarak Müdürlüğümüz dosyasına gönderilmesine karar verilmiştir.

Karar gereğince işlem yapılarak neticeden Müdürlüğümüze bilgi verilmesi rica olunur. 17.07.2012

1.İcra Müdürü

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu