.

 

………….. 1. İCRA DAİRESİ

DOSYA NO               : 2007/…………

Alacaklı                      : ………………… ( Tc Kimlik No: ……………)

Adres                         : …………………..

Vekili                          : Av………………..

Borçlu/lar                    …………………… (Tc No: ……………………..)

                                                

  1. KONUSU : İstifa dilekçesi.

Yukarıda numarası belirtilen dosyada vekil  olarak görev yapmaktayız. Gördüğümüz lüzum üzerine dosyadaki vekillik görevimizden çekiliyoruz.
1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 175. maddesine uyarınca, müvekkilin vekaletnamesinde bildirdiği adrese avukat tarafından yapılacak her tebliğat kendisine yapılmış sayılacağından müvekkilin vekaletnamesinde bildirdiği, adresine istifa dilekçesinin tebliğ edilmesini arz ve talep ederiz. 04.07.2012

Saygılarımızla

Av. ………………

Bir önceki yazımız olan İcra Müdürlüğü Tapu Takyidatları Müzekkeresi başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.