.…………NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

TESPİT TALEBİNDE 

BULUNAN (DAVACI): ………….. San. Ve Tic.Ltd.Şti.

VEKİLLERİ            :Av. ……………

TESPİT İSTENEN ADRES: …………………….

KONU                      Müvekkil şirket tarafından boşaltılan işyerinin mevcut durumunun tespiti

AÇIKLAMALAR    :  

TESPİTE DAİR BEYANLARIMIZ: 

1- Müvekkil şirket ……………………. adresinde bulunan ……………………………….. işyerinde kiracı olarak kalmaktaydı.

2- Ancak söz konusu işyerinin; kimin olduğunun netlik kazanamaması, birden fazla şahıs ve şirketin zilyetlik iddiasında bulunması ile söz konusu taşınmazın icra kanalıyla satışa çıkmış olmasından kaynaklanan problemler nedeniyle müvekkil şirket tarafından…………………………. tarihinde boşaltılmıştır.

 3- Yukarıda sayılı nedenler ile ileride müvekkil şirket aleyhine yaşanması muhtemel dava ve talepleri bertaraf etmek üzere adresi verilen işyerinin hali hazırdaki durumunun bilirkişi marifetiyle tespit edilmesi zorunluluk arz etmiştir.

 HUKUKİ NEDENLER: T.T.K, B.K, T.K.H.K ve ilgili mevzuat.

 HUKUKİ DELİLLER   : Keşif, tapu kayıtları, bilirkişi, tanık beyanları ve diğer deliller.

 SONUÇ VE İSTEM     : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, işyerinin bulunduğu adreste keşif yapılarak, müvekkil şirket tarafından boşaltılan işyerinin mevcut durumunun  tespitine  karar verilmesi saygılarımızla vekaleten arz ve talep olunur. ……………….

Tespit İsteyen Davacı Vekili

Av. …………………

EK:

1-Onanmış Vekâletname Örneği

Bir önceki yazımız olan Avukata Soru Sor başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.