CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

                                                                                                           

SORUŞTURMA DOSYA NO        : 2015/……..

ŞİKÂYETTEN VAZGEÇEN

MÜŞTEKİLER                   :1-

                                                2-

                                              

KONU                                   :Şikâyetten vazgeçme

AÇIKLAMALAR               :Cumhuriyet Başsavcılığınız ………/…………… Esas numaralı dosyasında; maddi ve manevi tüm zararlarımız karşılandığından dolayı şirket ve şahıslar hakkındaki şikayetimiz den vazgeçip bu konuda onları ibra ettiğimizi beyan etme gereği doğmuştur.

İSTEM SONUCU                :Yukarıda açıkladığımız nedenlerle şikâyetimizden vazgeçiyoruz. .Bu konuda gereğinin yapılması saygılarımızla arz ve talep olunur. 07.04.2014

Ad  Soyad İmza

Bir önceki yazımız olan Şikayetten Vazgeçme Dilekçe Örneği başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.