……………. 1 AĞIR CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO. :2012/…….. ESAS
Duruşma Günü : 11…………..

Mahkemenizde görülmekte olan 2012/………. ESAS sayılı dosyada ………….l’in vekiliyim.
Söz konusu davanın 11…………… tarihinde yapılacak olan duruşmasına; aynı tarihteki ……… 1 İş Mahkemesi (2009/………..) Esas,2 iş Mahkemesi 2014/………. numaralı dosyalarda duruşmam olması nedeniyle katılamayacağım.
Bu nedenlerle mesleki mazeretimin kabul edilerek, duruşmanın gıyabımda yapılması, yeni duruşma tarihinin ve duruşma gününü uyap’tan öğrenilmesine karar verilmesi saygılarımla vekâleten arz ve talep olunur. 09…………

Vekili
Av. …………………

Bir önceki yazımız olan Müracaata Bırakılan Davanın Yenilenmesi Dilekçesi başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.