İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık halleri nedeniy­le, işe devamsızlığın ortaya çıkması halinde geçici iş göremezlik ödeneğine hak kazanılır. Anılan durumların hekim raporu ile bel­gelendirilmesi gerekmektedir.

İş kazaları ve meslek hastalığında, geçici iş göremez­lik ödeneğine hak kazanılabilmesi için herhangi bir prim günü sınırı bulunmamaktadır. Sigortalılığının ilk gününde kazaya uğramış olsa bile kendisine geçici iş göremezlik ödeneği veri­lecektir. Hastalık ve analık halinde, iş göremezliğin ve doğumun gerçekleşmesinden itibaren bir yıl içinde en az 90 gün prim ödenmesi gerekir.