ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE

Dosya No                   :2016/….

BEYANDA

TALEPTE DAVACI          : ………

VEKİLLERİ                        :Av. ……..

DAVA KONUSU                 :Abonelik tesisine dair tedbir kararına elden takip yetkisi verilmesi talebi

AÇIKLAMALAR               :

Yukarıda esas numarası verilen ve mahkemenizce yargılaması yapılan dosyada elektrik abonesi tesisi yönünde tedbir kararı verilmiştir.

Postada geçecek süre içerisinde müvekkilin zarar görmemesi açısından söz konusu tedbir kararının elektrik idaresine tebliğ edilmesi yönünde tarafımıza elden takip yetkisi verilmesini talep ediyoruz. Saygılarımızla vekaleten arz ve talep olunur.24.03.2016

Talepte Bulunan Davacı Vekili

Av. ……….

Bir önceki yazımız olan İpotek Kaldırma Yazısı başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.