Davadan vazgeçme ve feragat hususlarında öncelikle müvekkilden onay alınması ve mümkünse yazılı hale getirilmesi gerekir. Aksi halde avukat için ileride sorumluluk doğuran problemlerin doğmasına neden olabilmektedir.

İCRA HUKUK MAHKEMESİ’NE

Dosya No:

DAVACI                   :…….

VEKİLİ                     :…….

DAVALILAR          :1-

    2-

KONU                       : Davadan Feragat

AÇIKLAMALAR   :  Yukarıda dosya numarası ve tarafları belirtilen davamızdan ve bu dava ile ilgili tüm taleplerimizden müvekkilimizin talebi üzerine vazgeçiyoruz. Açılan bu davadan tüm sonuçları ile beraber feragat ediyoruz. Ayrıca karşı taraftan herhangi bir vekâlet ücreti ve yargılama gideri talebimizde bulunmamaktadır.

İSTEM SUNUCU   : Davadan vazgeçme beyanımızın kabulü ile  davalı taraflara tebliğine karar verilmesini saygılarımızla arz-talep ederiz.06.09.2017

 

Davacı Vekili

Av.

Bir önceki yazımız olan Koruma Gözetim Yardım Veya Bildirim Yükümlülüğünün İhlâli TERK başlıklı makalemizde TCK 97/1 Terk Etme hakkında bilgiler verilmektedir.