……..  İCRA HUKUK MAHKEMESİ’NE

Dosya No       :2014/

 

BEYANDA BULUNAN

DAVALI (ALACAKLI)     :……..

VEKİLİ                                : ……..

DAVACI (BORÇLU)          : ………..

KONU                                   : Davadan feragat

AÇIKLAMALAR               :

Yukarıda   dosya   numarası  yazılı dava dosyada borçlu ve alacaklı taraf arasında anlaşma sağlanmıştır.Müvekilin hak kaybına uğramaması ve Sayın Mahemeyi daha fazla meşgul etmemek adına dosyadan feragat eediyoruz.

Yukarıda açılanan nedenlerle, karşı taraftan vekalet ve sair masraf talebimiz olmadan dosyadan feragat ediyoruz. Gereği saygılarımızla bilvekale arz ve talep olunur. 08.08.2014

Davacı Vekili

Av. …………….

Bir önceki yazımız olan Zayi Nedeniyle Çek İptali Davası Dilekçe Örneği başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.