Genel

/Genel

Gaziantep Avukat Abdullah SAĞLAM Adres ve Telefon

Gaziantep Avukat Abdullah SAĞLAM adres ve yol tarifi için aşağıdaki haritaya tıklayınız.

By | Aralık 15th, 2019|Genel|0 Comments

Kısaca hak nedir

Hak kavramı nedir kısa acıklaması Hak nedir kısa tanımı Hak nedir kısa bilgi Hak insanların kendini savunması için sahip olduğu kavramlara denir. Elinden alınıldığı takdirede insanlar arası anlaşmazlık ve geçimsizlik boy gösterir. Kısaca hareket ve varlığın meşruiyet kaynağı olan haklar; herhangi bir varlığın kanuni ya da ahlaki gerekçelerle sahip olması veya yapabilmesi gereken şeyler olarak [...]

By | Kasım 25th, 2019|Genel|0 Comments

Elden Takip Yetkisi Dilekçesi

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE Dosya No                   :2016/.... BEYANDA TALEPTE DAVACI          : ......... VEKİLLERİ                        :Av. ........ DAVA KONUSU                 :Abonelik tesisine dair tedbir kararına elden takip yetkisi verilmesi talebi AÇIKLAMALAR               : Yukarıda esas numarası verilen ve mahkemenizce yargılaması yapılan dosyada elektrik abonesi tesisi yönünde tedbir kararı verilmiştir. Postada geçecek süre içerisinde müvekkilin zarar görmemesi açısından söz konusu [...]

By | Ekim 3rd, 2019|Genel|0 Comments

İpotek Kaldırma Yazısı

Banka İpotek Kaldırma Yazısı- İpoteğin Kaldırılması Dilekçe Örneği ....... BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE (.......... BANKASI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ’NE) İHTAR EDEN TALEPTE BULUNAN      :........ T.C:.......... VEKİLİ                                : Av. ....... MUHATAP                          : .......... Bankası A.Ş Genel Müdürlüğü- ........ İSTANBUL KONUSU                              : ... İli ....... İlçesi ....... Mah.  ...... Ada ... Parsel taşınmazın üzerinde ....04.2007 tarih ........ yevmiye numarası ile bankanız lehine [...]

By | Ekim 1st, 2019|Genel|0 Comments

Dava Açma Hakkı Bakidir Şerhi Kaldırma

TAPU VE KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ’NE                                                                        ............... İHTAR EDEN TALEPTE BULUNAN      :............... T.C:............. VEKİLİ                                : Av. .............. KONUSU                              : .............. İli .............. İlçesi ......... Mah.  ....... Ada .......... Parsel nolu taşınmazın üzerinde “dava açma hakkı bakidir” şerhinin kaldırılması talebidir. AÇIKLAMALAR               :Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü sisteminden 01.01.2016 tarihinde alınan tapu kaydına göre müvekkil ............’e ait ............. İli ........... [...]

By | Eylül 30th, 2019|Genel|0 Comments

Geçici iş göremezlik ödeneği kimlere verilir

İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık halleri nedeniy­le, işe devamsızlığın ortaya çıkması halinde geçici iş göremezlik ödeneğine hak kazanılır. Anılan durumların hekim raporu ile bel­gelendirilmesi gerekmektedir. İş kazaları ve meslek hastalığında, geçici iş göremez­lik ödeneğine hak kazanılabilmesi için herhangi bir prim günü sınırı bulunmamaktadır. Sigortalılığının ilk gününde kazaya uğramış olsa bile kendisine geçici iş [...]

By | Eylül 28th, 2019|Genel|0 Comments