avukat

/Av.Abdullah SAĞLAM

About Av.Abdullah SAĞLAM

This author has not yet filled in any details.
So far Av.Abdullah SAĞLAM has created 112 blog entries.

İcra Müdürlüğü Tapu Takyidatları Müzekkeresi

……………………. 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE   Dosya No                    : 2001/………………..   Borçlular                   :1-) ……………………  (Tc Kimlik No: ………………) Talep                           : Yukarıda numarası yazılı dosyada alacaklı vekiliyim. Borçlu …………………..  (Tc Kimlik No: …………………) Adına  kayıtlı ………. İli ……………. ilçesi …………….. köyü …………. parselde 1/1 payı olan taşınmaz üzerindeki hacizimizin yenilenerek satışa esas olacak şekilde üzerindeki takyidatları (diğer hacizleri,rehinleri..vs.) gösteren belgenin çıkartılacak tarafımıza gönderilmesi yönünde ………………….. [...]

By | Ekim 27th, 2019|Hukuki Bilgiler|0 Comments

35’e Göre Tebligat Örneği

……………………….. 6. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’ NE   Dosya No       : 2012/……………….   Borçlular       : ………………... Ltd.Şti.   Talep              : Yukarıda numarası yazılı dosyada alacaklı vekiliyim. Borçlu Şirketin ………………. Ticaret Sicil Memurluğu’ndan tespit edilen 1. Organize Sanayi Bölgesi 1 Nolu Cad. No:4 ……………………… adresine gönderilen tebligat Bila dönmüş olup tebligatın Borçlu şirketin aynı adresine T.K. 35. Maddesine göre gönderilmesini talep ederim. 30.04.2012 [...]

By | Ekim 26th, 2019|Hukuki Bilgiler|0 Comments

21’e Göre Tebligat Talebi

  ………………… 6. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE Dosya No       : 2012/…………….. Borçlular          : 1-) ……….. …………. ( Tc Kimlik No: ……………..) Talep               : Yukarıda numarası yazılı dosyada alacaklı vekiliyim. Borçlunun adresine gönderilen tebligat bila dönmüş olup tebligatın borçlunun mernis adresine T.K. 21. Maddesine göre gönderilmesini talep ederim. 27.04.2012 Alacaklı Vekili Av. …………… Karar             : Dosya ve talep incelendi. Alacaklı vekilinin talebi yasal [...]

By | Ekim 25th, 2019|Hukuki Bilgiler|0 Comments

Nafaka Şikayetten Vazgeçme Dilekçesi

  İCRA CEZA MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE                                                                                  ………………………. DOSYA NO  : 2010/………… E.                          2010/……….. K.                                    ŞİKÂYETTEN VAZGEÇEN KATILAN                                        : …………. ……… ( Tc Kimlik No: ……………..) VEKİLLERİ                                                :Av. …………..   SANIK                                              : …………… ……….. (Tc Kimlik No: …………….)   KONU                                               :Şikâyetten vazgeçme AÇIKLAMALAR                           :Sanık …………. ………… aleyhine yukarıda numarası verilen dosya ile Nafaka Hükmüne uymamaktan dolayı şikâyette bulunulmuştur. Ancak müvekkilin [...]

By | Ekim 24th, 2019|Hukuki Bilgiler|0 Comments

Taahhüdü İhlal Şikayetten Vazgeçme Dilekçesi

    İCRA CEZA MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE                                                                                  ……………   DOSYA NO              :  2012/…………. Esas KARAR NO             : 2012/……Karar                                    ŞİKÂYETTEN VAZGEÇEN MÜŞTEKİ                                        : ………… A.Ş. VEKİLLERİ                                                :Av. …………………   KONU                                               :Şikâyetten vazgeçme AÇIKLAMALAR                           :Sanık ( …………. …………. Tc Kimlik No: ……………. ) aleyhine yukarıda numarası verilen dosya ile Taahhüdü İhlal’den dolayı şikâyette bulunulmuştur. Ancak müvekkilin istemi üzerine şikâyetten vazgeçme [...]

By | Ekim 23rd, 2019|Hukuki Bilgiler|0 Comments

Temerrüt Nedeniyle Tahliye Davası Dilekçesi

NÖBETÇİ İCRA HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE DAVACI                   :…………….. VEKİLLERİ            :Av. …………… DAVALI                   :Me………….. ADRES                     :Osman Gazi Mah………………………………….. KONU                                   :Temerrüt nedeniyle tahliye talebi AÇIKLAMALAR   :              1- Davalı, müvekkilimizin maliki olduğu  Osman Gazi Mah………………………….. adresli taşınmazında 18.03……….. tarihinde başlayan kira sözleşmesi ile sözleşme tarihinden bu yana kiracı olarak bulunmaktadır. 2- Kira alacağından kaynaklanan her ay için  kira bedeli olan 5000TL; 2013Yılı Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, [...]

By | Ekim 22nd, 2019|Hukuki Bilgiler|0 Comments

Karar Düzeltme Dilekçe Örneği

YARGITAY (4.)  HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA             SUNULMAK ÜZERE ………………..1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE                                                                                                                                                                                                                                                          Daire Karar  no: E.2009/……….                                 K.2010/…………..   Yerel Mahkeme Dosya No.      : Esas    : E.2007/………..                                                      Karar : K.2008/…………..   KARAR DÜZELTME TALEBİNDE BULUNAN DAVACI                                :……………. VEKİLİ                                 :Av. …………………. DAVALILAR                        :1-…………… VEKİLİ                                 :Av. …………..                                                 2- ………….. VEKİLİ                                 :Av. …………….. KONUSU                               :Yargıtay 4. Hukuk Dairesinin ………….2010 tarih ve E.2009/…………… [...]

By | Ekim 21st, 2019|Hukuki Bilgiler|0 Comments

Tehiri İcra Talepli Süre Tutum Temyiz Dilekçesi

    YARGITAY  (   .) HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA Gönderilmek Üzere ……………….. 3. İŞ MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE                                                                                     TEHİR-İ İCRA VE DURUŞMA İSTEMLİDİR   DOSYA NO  : 2012/…….. Esas 2014/…   Karar TEMYİZ EDEN (DAVALI)                                        : ………………..Gıda San. Ve Tic. A.Ş. VEKİLİ                                            : Av. …………… …………………………………..  KARŞI TARAF (DAVACI)                                         : …………….. VEKİLİ                                           :Av. ………………………   TEFHİM TARİHİ                          : 15.07……………….   TEMYİZ [...]

By | Ekim 20th, 2019|Hukuki Bilgiler|0 Comments

Sigortalılık Tespit Davası Dilekçe Örneği

..................... NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE DAVACI :..... .......... T.C. No............, SSK Sic.No: ....... VEKİLLERİ :Av. .............Adres Antette.. DAVALI : Sosyal Güvenlik Kurumu /........ KONUSU : Hizmet Tespiti (Müvekkilin 01/07/.... tarihinde 1 gün sigortalı çalıştığının tespiti ile sigortalılık başlangıcının da 01/07/1982 olduğunun tespitine karar verilmesi istemidir.) AÇILAMALAR : 1-Müvekkil, davalı kurumun ... Sigorta İl Müdürlüğü’nde işlem gören ...... A.Ş’ye [...]

By | Ekim 19th, 2019|Hukuki Bilgiler|0 Comments

İcra Takibinden Sonra Menfi Tespit Davası Dilekçe Örneği

NÖBETÇİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA ..................... -İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR- DAVACI : 1- .....İth. İhr. Ve Tic. Ltd. Şti. V.D .... . VEKİLLERİ :Av......... DAVALI : ...........Bankası A.Ş. .................. DAVA DEĞERİ :10.000,00 TL (Dava değeri bilirkişi incelemesi ve mahkemenin takdirini gerektirdiğinden, ileride dava değerini ve harcını tamamlatmak üzere şimdilik 10.000 TL) KONUSU : MENFİ TESPİT DAVASI ( ........ [...]

By | Ekim 18th, 2019|Hukuki Bilgiler|0 Comments