avukat

/Av.Abdullah SAĞLAM

About Av.Abdullah SAĞLAM

This author has not yet filled in any details.
So far Av.Abdullah SAĞLAM has created 112 blog entries.

Kilometresi Düşürülmüş Araç Satışı

Kilometresi Düşürülmüş Araç Satışının Dolandırıcılık Suçu Oluşturduğuna Dair Yargıtay Kararı; YARGITAY 23. Ceza Dairesi Esas: 2015/72 Karar: 2015/1029 Dosya incelenerek gereği düşünüldü; Sanık A...'in, kendisine ait 2006 model ... marka ve yaklaşık 125.000 kilometredeki aracını, göstergesinde oynama yaparak 100.000 kilometrenin altına indirdikten sonra değerinin üzerinde bir bedelle tanık R...'ye 11.01.2010 tarihinde sattığı, tanık R...'nin aynı [...]

By | Kasım 6th, 2019|Hukuki Bilgiler|0 Comments

Hgs İtiraz Dilekçesi Örneği

…… NÖBETÇİ SULH CEZA MAHKEMESİ’NE Gönderilmek Üzere …….. NÖBETÇİ SULH CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE   İTİRAZ EDEN                    : ……… San.ve Tic.A.Ş VEKİLİ                                : Av……………….. İTİRAZ KONUSU              : T.C Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı KGM …...  Bölge Müdürlüğü’ nün ; ………….. tarih, UA seri no’lu ve ……….. sıra no’lu ceza tutanağınca düzenlenen idari para cezasının iptali hakkında. İtiraza Konu Tutanakların Tanzim [...]

By | Kasım 5th, 2019|Hukuki Bilgiler|0 Comments

Borca İtiraz Dilekçesi Örneği

        ………….. ……... İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE   İcra Dosya no            : 2015/…………. E. İtiraz eden ( Borçlular)        : 1) ………… ( T.C. ……….. ) 2) ………………….. Tic.Ltd.Şti. 3) ……………….. ( T.C.NO: ………… ) Vekilleri                                : Av. …………….. Alacaklı                                 : …………Tic. Ltd.Şti. Vekili                                     : Av. ………………….. Konu                                      : Borca, Faize  ve Tüm Ferilerine İtiraz   TEBLİĞ [...]

By | Kasım 4th, 2019|Hukuki Bilgiler|0 Comments

Adli Tatilde İcra Daireleri Çalışırmı

Adli tatilde icra daireleri açık ve işlemlerine devam etmektedir. HMK gereği adli tatilde görülecek işler ayrıntılı olarak yazılmıştır. Bunlar; ADLİ TATİLDE GÖRÜLECEK DAVA VE İŞLER     Madde 103- (1) Adli tatilde, ancak aşağıdaki dava ve işler görülür:     a) İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri [...]

By | Kasım 3rd, 2019|Hukuki Bilgiler|0 Comments

Anlaşmalı Boşanma Davası Dilekçesi

NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE     DAVACI                               : ……………….. (TC ………..) VEKİLLERİ                        :Av. ………….. DAVALI                               : ………. ….. (………..) ADRES                                 : ……………………… KONU                                   :Şiddetli geçimsizlik nedeniyle anlaşmalı boşanma talep ve davasına ilişkindir. AÇIKLAMALAR               : Müvekkile ve davalı …………. yılından bu yana evli olup,  bu evlilikten …………… doğumlu …………., ………….. doğumlu …………… isminde 2 çocukları bulunmaktadır. Müvekkil ile davalı arasında yıllardan beri süregelen şiddetli [...]

By | Kasım 2nd, 2019|Hukuki Bilgiler|0 Comments

İcra Uyap Sgk Posta Sorgulama Talebi

    ………………………. 5. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE Dosya No                   :20    / Borçlular                   :                         Talep                          :Yukarıda numarası yazılı dosyada alacaklı vekiliyim. Borçluların UYAP üzerinden yapılacak olan bilgisayar sorgulaması sonucunda borçlular adına kayıtlı varsa tüm Türkiye genelinde adına kayıtlı araç/lara ve taşınmaz/lara haciz konulmasını ayrıca UYAP üzerinden yapılacak olan SGK sorgulaması sonucunda Borçluların bildirdiği en son [...]

By | Kasım 1st, 2019|Hukuki Bilgiler|0 Comments

İcra Müdürlüğü Tekid Yazısı Örneği

………… 4. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE Dosya No       : 2007/……….. Talep               : Yukarıda numarası yazılı dosyada alacaklı vekiliyim. Borçlunun yeni adresinin tespit edilmesi amacıyla Türkcell, Vodafone ve Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürlüğü’ ne müzekkere yazılmış ise de söz konusu müzekkerelere cevap alınamamıştır. Bu nedenle ilgili kurumlara tekiden müzekkere yazılmasını talep ederim.  28.04.2009 Alacaklı Vekili Av. ……………… Karar               : Dosya ve [...]

By | Ekim 31st, 2019|Hukuki Bilgiler|0 Comments

İcra Müdürlüğü Tapu Aktif Pasif Talep Örneği

    ………………… 1.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’ NE Dosya No               : 2001/………..  Borçlular               : 1-) ……………(Tc Kimlik No:………………) Talep              : Yukarıda numarası yazılı dosyada alacaklı vekiliyim. Borçlunun adına kayıtlı taşınmazlara ve miras yoluyla borçluya intikal etmiş veya edecek olan taşınmazlara haciz konulması yönünde ve Açılacak iptal davasına esas olmak üzere İ.İ.K. 277 v.b. maddeleri gereği geçmişe dönük olarak maliki olduğu taşınmazların [...]

By | Ekim 30th, 2019|Hukuki Bilgiler|0 Comments

Maaş Haczi Müzekeresi Örneği

………………… 5. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’ NE Dosya No       : 2003/……….   Talep              : Yukarıda numarası yazılı dosyada alacaklı vekiliyim. Borçlu Mehmet Ali ……………… (Tc Kimlik No: ……………….)’in almakta olduğu maaş veya ücretinin borç bitinceye kadar ¼ ‘ üne haciz konularak haczedilen miktarın dosyamıza gönderilmesi yönünde ………………….. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.’ne Müzekkere yazılmasını talep ederim. 25.05.2012 Alacaklı Vekili Av. ……………….. Karar               : [...]

By | Ekim 29th, 2019|Hukuki Bilgiler|0 Comments

Vekillikten İstifa İstifa Dilekçesi

.   ………….. 1. İCRA DAİRESİ DOSYA NO               : 2007/………… Alacaklı                      : ………………… ( Tc Kimlik No: ……………) Adres                         : ………………….. Vekili                          : Av……………….. Borçlu/lar                    : …………………… (Tc No: ……………………..)                                                  KONUSU : İstifa dilekçesi. Yukarıda numarası belirtilen dosyada vekil  olarak görev yapmaktayız. Gördüğümüz lüzum üzerine dosyadaki vekillik görevimizden çekiliyoruz. 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 175. maddesine uyarınca, müvekkilin vekaletnamesinde bildirdiği adrese [...]

By | Ekim 28th, 2019|Hukuki Bilgiler|0 Comments