avukat

/Av.Abdullah SAĞLAM

About Av.Abdullah SAĞLAM

This author has not yet filled in any details.
So far Av.Abdullah SAĞLAM has created 111 blog entries.

Avukata Sor

Arkadaşlar toplanmış konuşuyor ve ortama bir avukat geliyor. Hemen başlıyor sorular, sorular, sorular. Ardı arkası gelmeyen sorular.. Çok sevildiğinden değil, çok saygı duyulduğundan hiç değil. Ama avukat bu mesleği seçerken bilir, her şeyden, her telden, her demden bilgiyi.. İşin doğrusu hiç bir şey bilmez, ama nasıl bilineceğini, nerden öğreneceğini çok iyi bilir. Farkındalığını böylece ortaya [...]

By | Eylül 2nd, 2018|Blog|0 Comments

Kısaca hak nedir

Hak kavramı nedir kısa acıklaması Hak nedir kısa tanımı Hak nedir kısa bilgi Hak insanların kendini savunması için sahip olduğu kavramlara denir. Elinden alınıldığı takdirede insanlar arası anlaşmazlık ve geçimsizlik boy gösterir. Kısaca hareket ve varlığın meşruiyet kaynağı olan haklar; herhangi bir varlığın kanuni ya da ahlaki gerekçelerle sahip olması veya yapabilmesi gereken şeyler olarak [...]

By | Eylül 2nd, 2018|Genel|0 Comments

Meskeniyet İddiası Dilekçe Örneği

                NÖBETÇİ İCRA HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE                                                                                                 [...]

By | Eylül 2nd, 2018|Hukuki Bilgiler|0 Comments

İzale i Şuyu Dava Dilekçesi Örneği

NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE                                                                                            DAVACI                               :……….. VEKİLLERİ                                    :Av. …….. DAVALILAR                      :……………… Mirasçıları                                                 1-)……………                                                 2-)………..                                                . KONUSU                             :İzale-i Şuyu Talebidir. AÇIKLAMALAR               :1-)Müvekkilimin alacağını tahsil etmek amacıyla davalı …………. aleyhinde ……… 3. icra müdürlüğünün ……….. Esas sayılı dosyası ile icra takibi başlatmış ancak alacağın tahsili mümkün olmamıştır.                                                2-)Borçlunun murisi ……. oğlu [...]

By | Eylül 2nd, 2018|Hukuki Bilgiler|0 Comments

İzale i Şuyu Davası Cevap Dilekçesi

      …………… 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİNE Dosya No. : 2014/……..   DAVAYA CEVAP VEREN DAVALI                                          :……… San.Ve Tic.Ltd.Şti. VEKİLLERİ                                     :Av. ……… KARŞI TARAF/DAVACI             :1-) ……….                                                             2-) …………….. VEKİLİ                                            :Av……………………. KONUSU                                         : Davacı tarafın dava dilekçesine karşı cevap ve delillerimizin sunulması AÇIKLAMALAR                           :                                                            Öncelikle, yukarıda esası verilen davacıların açmış oldukları dava haksız istek ve taleplerle ikame edilmiştir.Şöyle [...]

By | Eylül 2nd, 2018|Hukuki Bilgiler|0 Comments

İkinci Ödeme Emri Yeni İtiraz ve Şikayet Hakkı Doğurur

Borçluya sehvende olsa ikinci kez çıkarılan ödeme emri ilk ödeme emrindeki haklarıda verir. Kesinleşen dosya yeniden itiraza uğrayabilir.Bu şekilde ikince kez ödeme emri alan borçlu şikayet ve itiraz hakkı elde etmiş olur. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Tarih: 11.11.2009 Esas: 2009/12-417 Karar:2009/511 Borçluya İkinci Kez Tebliğ Edilen Ödeme Emri Yeni İtiraz ve Şikayet Hakkı Doğurur Özet:Borçlu, kendisine ikinci kez ödeme [...]

By | Eylül 2nd, 2018|Hukuki Bilgiler|0 Comments

Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası Dilekçesi

................NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK  MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE                                                                        DAVACI:........................................(Gerçek Anne) VEKİLİ: Av. ................... DAVALILAR: 1- ............. T.C  Adres:   2-............. T.C  Adres:   3-.................. ve ..............’e  vesayeten  4-.......................İl Nüfus Müdürlüğü KONUSU            : Analık yönünden Nüfus Kaydının İptali ile Düzeltilmesi istemidir. AÇIKLAMALAR:                                                 Davalılardan .................. ile ............. birbirleriyle resmi evlidirler. Müvekkile ile ................... arasında uzun yıllar ve  halende devam eden fiili beraberlikleri mevcuttur. Bu birlikteliklerinden .......... ile ..............  isimli [...]

By | Eylül 2nd, 2018|Hukuki Bilgiler|0 Comments

Fazla mesainin ödenmemesi haklı fesih sebebidir

Sitemize gelen sorularda fazla mesainin haklı fesih nedeni olup olmadığı konusunda görüşlerimiz sorulmaktadır. Aşağıda verilen Yargıtay kararında fazla mesai ücretinin alınmadığı durumlarda, sözleşme haklı olarak feshedileceği ve işçinin tazminatlarını alabileceğine hükmetmiştir. T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E: 2007/511 K: 2007/8588 T: 27.3.2007 ÖZET : Fazla çalışma ücreti, geniş anlamda ücret içinde değerlendirilmelidir. Bunun kabulü halinde fazla [...]

By | Eylül 2nd, 2018|Hukuki Bilgiler|0 Comments

Şirketlere Online Hukuki Danışmanlık

ŞİRKETLERE YENİ FIRSATLAR Avukatlarımız bire bir yüz yüze görüşmeyle danışmanlık hizmeti yanında ayrıca online avukat olarak başka ülke veya şehirde olan ya da vakit bulamadığı için hukuk bürosuna gelemeyen kişiler için “online hukuki danışmanlık” olarak adlandırılan hukuki danışmanlık ve avukatlık danışma hizmetlerini telefonda veya e-posta ile internet üzerinden vermektedir. Özellikle şirketlerimizin kira sözleşmeleri, alım satım sözleşmeleri, [...]

By | Ağustos 28th, 2018|Blog|0 Comments

2018 Yılı Çek Yasal Yükümlülük Tutarı

Karşılıksız Çek Yaprağı Başına Bankaların Sorumlu Olduğu Miktar Ne Kadar, Cekte Bankanın Sorumlu Olduğu Tutar 2015 26 Ocak 2018 tarihinden itibaren bankaların süresinde ibraz edilen her çek yaprağı için karşılığının bulunmaması halinde ödemekle yükümlü oldukları tutar 1410 TL’den 1600 TL’ye artırılmıştır.

By | Ağustos 28th, 2018|Hukuki Bilgiler|0 Comments