avukat

/Av.Abdullah SAĞLAM

About Av.Abdullah SAĞLAM

This author has not yet filled in any details.
So far Av.Abdullah SAĞLAM has created 112 blog entries.

Savcılık Şikayetten Vazgeçme Dilekçesi Örneği

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA                                                                                                             SORUŞTURMA DOSYA NO        : 2015/…….. ŞİKÂYETTEN VAZGEÇEN MÜŞTEKİLER                   :1-                                                 2-                                                KONU                                   :Şikâyetten vazgeçme AÇIKLAMALAR               :Cumhuriyet Başsavcılığınız ........./…………… Esas numaralı dosyasında; maddi ve manevi tüm zararlarımız karşılandığından dolayı şirket ve şahıslar hakkındaki şikayetimiz den vazgeçip bu konuda onları ibra ettiğimizi beyan etme gereği doğmuştur. İSTEM SONUCU                :Yukarıda [...]

By | Aralık 6th, 2019|Hukuki Bilgiler|0 Comments

Şikayetten Vazgeçme Dilekçe Örneği

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA ……….   Hazırlık NO:………..   ŞİKAYETTEN VAZGEÇEN                         : ….. VEKİLİ                                 : Av. ....   ŞİKAYET EDİLENLER      : TALEP KONUSU                :Yukarıda hazırlık numarası verilen dosyada müvekkil  suçtan zarar gören taraftır. Müvekkilin vazgeçme yönündeki beyanları ve sanığın müvekkile verdiği zararları giderme konusundaki çabaları,  iş bu şikayetten vazgeçme zorunluluğunu doğurmuştur. Gereği takdirlerinize saygıyla bilvekale arz olunur.01.02.2006 Şikayetçi Vekili Av. .. [...]

By | Aralık 5th, 2019|Hukuki Bilgiler|0 Comments

Onama Talepli Temyiz İstinaf Dilekçesi

    YARGITAY (      .)  HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA             SUNULMAK ÜZERE …………… 1. ASLİYE CEZA  MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE                                                                                                                ……………….                                                    DOSYA NO.    : E:………..                             K:……   TEMYİZE CEVAP VEREN  (DAVACI  )                         :………………San. Tic. Ve A.Ş VEKİLLERİ                                    :Av. ………… …………… TEMYİZ EDEN DAVACI (BORÇLU)          :1-)………. 2-)……… 3-)………………. KONUSU                              :Davalı  tarafın Temyiz isteklerinin reddi ve Yerel Mahkeme kararının onanması dileklerimizle, davalı tarafın temyiz [...]

By | Aralık 4th, 2019|Hukuki Bilgiler|0 Comments

Tehiri İcra Talepli Süre Tutum Dilekçesi

    YARGITAY  (   .) HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA Gönderilmek Üzere …………... İŞ MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE                                                                                     TEHİR-İ İCRA VE DURUŞMA İSTEMLİDİR   DOSYA NO  : 2013/…. Esas 2014/…   Karar TEMYİZ EDEN (DAVALI)                                        : …………San. Ve Tic. Ltd. Şti. VEKİLİ                                            : Av. ………. ………..  KARŞI TARAF (DAVACI)                                         : …….. VEKİLİ                                           :Av. …………..   TEFHİM TARİHİ                          : ……………..   TEMYİZ OLUNAN [...]

By | Aralık 3rd, 2019|Hukuki Bilgiler|0 Comments

Okula Verilecek Dilekçe Örneği

  ........ OKUL MÜDÜRLÜĞÜ'NE                                                                                                           SAMSUN Okulunuz .... sınıfı ..... nolu öğrencisiyim. Okulun folklor ekibinde olmam nedeniyle son iki aydır derslerimle ilgilenemiyorum ve derslerimi takip edemiyorum. Ailem benim bu durumumdan sürekli şikayetçi olmaktadır. Açıklanan nedenlerle folklor ekibindeki görevimi bırakarak derlerime devam etmek istiyorum. Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.15.5.2016                                                                                                   Muruvvet İHSANOĞLU                                                                                                             [...]

By | Aralık 2nd, 2019|Hukuki Bilgiler|0 Comments

Bebek İsim Değiştirme Dilekçesi

NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA .................. Davacı: ......................... TC: ...... velayeten babası ...... TC: ..... ...... annesi ............ ......... TC: ...... VEKİLLERİ: Av ........... .. Davalı Yaylası: ................. İl Nüfus Müdürlüğü KONUSU: Haklı nedene Dayalı isim tashihi talebinden ibarettir. Açıklamalar: 1-) davacı ona müvekkil ne kadar nüfus kayıtlarında .... ........... ismiyle Kayıtlı olsa bile ailesi ziyaretinde akrabaları Arasında Yusuf ismiyle tanınmaktadır.Yani ÇEVRESİNDE resmi isminden [...]

By | Aralık 1st, 2019|Hukuki Bilgiler|0 Comments

Evlilik Nedeniyle İşten Ayrılma Dilekçe Örneği 2019

....................................................A.Ş YÖNETİMİNE Konu: Evlilik nedeniyle iş sözleşmemin feshi talebi 02.12.106  Tarihinden beri şirketinizde ........................personeli olarak çalışmaktayım. 01.04.2015 Tarihinde evlendim ve evlilik cüzdanı fotokopisi dilekçe ekinde tarafınıza sunulmuştur. 1475 sayılı İş Kanunu'nun kıdem tazminatıyla ilgili yürürlükteki maddesine dayanarak, 06.06.2015 tarihinden geçerli olmak üzere iş sözleşmemi sona erdiriyorum. Gerekli işlemlerin yapılması, kıdem, izin vs. Alacaklarımın tarafıma ödenmesi hususundaki [...]

By | Kasım 30th, 2019|Hukuki Bilgiler|0 Comments

Limited Şirket Ortaklıktan Çıkma Dava Dilekçesi

................................NÖBETÇİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NE DAVACI :............................. VEKİLİ                    : Av................. DAVALILAR           : 1................ 2-................ Tur.İth.İhr.San. ve Tic.Ltd.Şti.-   ...... KONU: Müvekkilin şirket ortaklığından çıkarılma istemimizden ibarettir. AÇIKLAMALAR : Müvekkil, 18.10.2006 tarihinden bu yana ......................th.İhr.San. ve Tic.Ltd.Şti.’nin ortağıdır.Müvekkil, ortaklığın başladığı tarihten bugüne kadar şirketin iş ve işleyişiyle ilgili diğer ortaktan bilgi alamadığı gibi ,kar dağıtımı yapılmamakta, şirket bilançoları gösterilmemektedir. Ayrıca şirketin sicilde kayıtlı gösterilen adreslerde faaliyette olmadığını tespit [...]

By | Kasım 29th, 2019|Hukuki Bilgiler|0 Comments

Sulh Hukuk Tespit Davası Dilekçe Örneği

.............NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE TESPİT TALEBİNDE  BULUNAN (DAVACI): .............. San. Ve Tic.Ltd.Şti. VEKİLLERİ            :Av. ............... TESPİT İSTENEN ADRES: ......................... KONU                      : Müvekkil şirket tarafından boşaltılan işyerinin mevcut durumunun tespiti AÇIKLAMALAR    :   TESPİTE DAİR BEYANLARIMIZ:  1- Müvekkil şirket ......................... adresinde bulunan ...................................... işyerinde kiracı olarak kalmaktaydı. 2- Ancak söz konusu işyerinin; kimin olduğunun netlik kazanamaması, birden fazla şahıs ve şirketin zilyetlik iddiasında bulunması ile söz konusu taşınmazın [...]

By | Kasım 28th, 2019|Hukuki Bilgiler|0 Comments

Avukata Soru Sor

Avukata Sor, Avukata Soru Sor, Online Avukata Danış, Avukata Danış isimleriyle yayın hayatına başlayan sitemizde; Halkın ihtiyaç duyabileceği hukuki konularda önbilgi verilerek aydınlatma görevi üstlenilmektedir. Avukatlarımız sorulan sorulara 24 saat içinde cevap vermekte yol göstermektedirler.. Aklınıza takılan konularda destek almak için lütfen sitede yer alan formu doldurun. Abdullah SAĞLAM  site yönetimi

By | Kasım 27th, 2019|Hukuki Bilgiler|0 Comments