Adli Tatilde İcra Daireleri Çalışırmı

Adli Tatilde İcra Daireleri Çalışır mı

Adli Tatilde İcra Daireleri Çalışırmı

Adli tatilde icra daireleri açık ve işlemlerine devam etmektedir. HMK gereği adli tatilde görülecek işler ayrıntılı olarak yazılmıştır. Bunlar;

ADLİ TATİLDE GÖRÜLECEK DAVA VE İŞLER

    Madde 103- (1) Adli tatilde, ancak aşağıdaki dava ve işler görülür:

    a) İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi.

    b) Her çeşit nafaka davaları ile soybağı, velayet ve vesayete ilişkin dava ya da işler.

    c) Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları.

    ç) Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar.

    d) Ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp belgesi verilmesi talepleri ile kıymetli evrakın kaybından doğan iptal işleri.

    e) İflas ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırılmasına ilişkin işler ve davalar.

    f) Adli tatilde yapılmasına karar verilen keşifler.

    g) Tahkim hükümlerine göre, mahkemenin görev alanına giren dava ve işler.

    ğ) Çekişmesiz yargı işleri.

    h) Kanunlarda ivedi olduğu belirtilen veya taraflardan birinin talebi üzerine, mahkemece ivedi görülmesine karar verilen dava ve işler.

    (2) Tarafların anlaşması hâlinde veya dava bir tarafın yokluğunda görülmekte ise hazır olan tarafın talebi üzerine, yukarıdaki iş ve davalara bakılması, adli tatilden sonraya bırakılabilir.

    (3) Adli tatilde, yukarıdaki fıkralarda gösterilenler dışında kalan dava ve işlerle ilgili olarak verilen dava, karşı dava, istinaf ve temyiz dilekçeleri ile bunlara karşı verilen cevap dilekçelerinin ve dosyası işlemden kaldırılan davaları yenileme dilekçelerinin alınması, ilam verilmesi, her türlü tebligat, dosyanın başka bir mahkemeye, bölge adliye mahkemesine veya Yargıtaya gönderilmesi işlemleri de yapılır.

    (4) Bu madde hükümleri, bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay incelemelerinde de uygulanır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu