Monthly Archives: Aralık 2019

//Aralık

Savcılık Şikayetten Vazgeçme Dilekçesi Örneği

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA                                                                                                             SORUŞTURMA DOSYA NO        : 2015/…….. ŞİKÂYETTEN VAZGEÇEN MÜŞTEKİLER                   :1-                                                 2-                                                KONU                                   :Şikâyetten vazgeçme AÇIKLAMALAR               :Cumhuriyet Başsavcılığınız ........./…………… Esas numaralı dosyasında; maddi ve manevi tüm zararlarımız karşılandığından dolayı şirket ve şahıslar hakkındaki şikayetimiz den vazgeçip bu konuda onları ibra ettiğimizi beyan etme gereği doğmuştur. İSTEM SONUCU                :Yukarıda [...]

By | Aralık 6th, 2019|Hukuki Bilgiler|0 Comments

Şikayetten Vazgeçme Dilekçe Örneği

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA ……….   Hazırlık NO:………..   ŞİKAYETTEN VAZGEÇEN                         : ….. VEKİLİ                                 : Av. ....   ŞİKAYET EDİLENLER      : TALEP KONUSU                :Yukarıda hazırlık numarası verilen dosyada müvekkil  suçtan zarar gören taraftır. Müvekkilin vazgeçme yönündeki beyanları ve sanığın müvekkile verdiği zararları giderme konusundaki çabaları,  iş bu şikayetten vazgeçme zorunluluğunu doğurmuştur. Gereği takdirlerinize saygıyla bilvekale arz olunur.01.02.2006 Şikayetçi Vekili Av. .. [...]

By | Aralık 5th, 2019|Hukuki Bilgiler|0 Comments

Onama Talepli Temyiz İstinaf Dilekçesi

    YARGITAY (      .)  HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA             SUNULMAK ÜZERE …………… 1. ASLİYE CEZA  MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE                                                                                                                ……………….                                                    DOSYA NO.    : E:………..                             K:……   TEMYİZE CEVAP VEREN  (DAVACI  )                         :………………San. Tic. Ve A.Ş VEKİLLERİ                                    :Av. ………… …………… TEMYİZ EDEN DAVACI (BORÇLU)          :1-)………. 2-)……… 3-)………………. KONUSU                              :Davalı  tarafın Temyiz isteklerinin reddi ve Yerel Mahkeme kararının onanması dileklerimizle, davalı tarafın temyiz [...]

By | Aralık 4th, 2019|Hukuki Bilgiler|0 Comments

Tehiri İcra Talepli Süre Tutum Dilekçesi

    YARGITAY  (   .) HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA Gönderilmek Üzere …………... İŞ MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE                                                                                     TEHİR-İ İCRA VE DURUŞMA İSTEMLİDİR   DOSYA NO  : 2013/…. Esas 2014/…   Karar TEMYİZ EDEN (DAVALI)                                        : …………San. Ve Tic. Ltd. Şti. VEKİLİ                                            : Av. ………. ………..  KARŞI TARAF (DAVACI)                                         : …….. VEKİLİ                                           :Av. …………..   TEFHİM TARİHİ                          : ……………..   TEMYİZ OLUNAN [...]

By | Aralık 3rd, 2019|Hukuki Bilgiler|0 Comments

Okula Verilecek Dilekçe Örneği

  ........ OKUL MÜDÜRLÜĞÜ'NE                                                                                                           SAMSUN Okulunuz .... sınıfı ..... nolu öğrencisiyim. Okulun folklor ekibinde olmam nedeniyle son iki aydır derslerimle ilgilenemiyorum ve derslerimi takip edemiyorum. Ailem benim bu durumumdan sürekli şikayetçi olmaktadır. Açıklanan nedenlerle folklor ekibindeki görevimi bırakarak derlerime devam etmek istiyorum. Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.15.5.2016                                                                                                   Muruvvet İHSANOĞLU                                                                                                             [...]

By | Aralık 2nd, 2019|Hukuki Bilgiler|0 Comments

Bebek İsim Değiştirme Dilekçesi

NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA .................. Davacı: ......................... TC: ...... velayeten babası ...... TC: ..... ...... annesi ............ ......... TC: ...... VEKİLLERİ: Av ........... .. Davalı Yaylası: ................. İl Nüfus Müdürlüğü KONUSU: Haklı nedene Dayalı isim tashihi talebinden ibarettir. Açıklamalar: 1-) davacı ona müvekkil ne kadar nüfus kayıtlarında .... ........... ismiyle Kayıtlı olsa bile ailesi ziyaretinde akrabaları Arasında Yusuf ismiyle tanınmaktadır.Yani ÇEVRESİNDE resmi isminden [...]

By | Aralık 1st, 2019|Hukuki Bilgiler|0 Comments