Monthly Archives: Kasım 2019

//Kasım

İstirdat Davası Dilekçe Örneği

    ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE (TÜKETİCİ MAHKEMESİ SIFATIYLA)                                                                                                          ...............   DAVACI                               : ………………….-T.C ………… ………………… VEKİLLERİ                                    :Av. ............-............. DAVALI                               :............ BANKASI A................../................ KONUSU                              :…………. ………….İcra Müdürlüğünün 2014/………….. E sayılı dosyasından dolayı haksız olarak ödenen ………….,37-TL‘nin istirdadı talebidir. DAVA DEĞERİ                  :...........,37-TL AÇIKLAMALAR               :Müvekkil hakkında davalı tarafça …………… …………..İcra Müdürlüğünün 2014/………… E. sayılı dosyası ile icra takibi başlatılmış ve [...]

By | Kasım 10th, 2019|Hukuki Bilgiler|0 Comments

İdare Mahkemesi Dava Dilekçesi Örneği

    …………… NÖBETÇİ  İDARE MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’NA                                                                                                                                                                                             Yürütmeyi Durdurma ve Tedbir  Taleplidir.     DAVACI                   :…………. T.C:…………… ADRES:  ……… ………………………. DAVALI                   :Gümrük ve Ticaret Bakanlığı/ ……………… ADRES: ………………………                                                         KONU                       :Davalı idarenin …………………… tarihinde yapacağı görevde yükselme sınavına raporlu olmama rağmen uygun bulunmayan başvurumun tedbiren alınması ile  idari kararın iptaline ve yargılamanın sonuna kadar [...]

By | Kasım 9th, 2019|Hukuki Bilgiler|0 Comments

İsim Ekleme Davası Dilekçe Örneği

    NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA                                                                                               ………..    DAVACI                   :……………..-T.C …………..-Adres: VEKİLLERİ                        :Av…………… DAVALI                               : ……………….İl Nüfus Müdürlüğü KONUSU                  : Haklı nedene dayalı isim ekleme  talebinden ibarettir. AÇIKLAMALAR               :                                    1-) Davacı müvekkil, her ne kadar nüfus kayıtlarında ………………. ismiyle kayıtlı olsa bile, gerek aile içinde gerekse sosyal yaşamda ve iş çevresinde göbek adı olan …………… olarak [...]

By | Kasım 8th, 2019|Hukuki Bilgiler|0 Comments

Menfi Tespit Davasında Yetkili Mahkeme

Menfi Tespit Davası diğer ismiyle olumsuz tespit davasıdır. Daha açık ifade ile Borçlu Olmadığının Tespiti Davası'dır. Türk hukuk sisteminde sıklıkla başvurulan bir dava türüdür. Menfi tespit davasında yetkili yer mahkemesi bu açıdan çok önemlidir. Menfi tespit davası bu açıdan iki kısımda incelenir. A-İcra Takibinden Önce Açılan Menfi Tespit Davasında Yetkili Mahkeme: İcra takibinden önce açılan davada HMK [...]

By | Kasım 7th, 2019|Hukuki Bilgiler|0 Comments

Kilometresi Düşürülmüş Araç Satışı

Kilometresi Düşürülmüş Araç Satışının Dolandırıcılık Suçu Oluşturduğuna Dair Yargıtay Kararı; YARGITAY 23. Ceza Dairesi Esas: 2015/72 Karar: 2015/1029 Dosya incelenerek gereği düşünüldü; Sanık A...'in, kendisine ait 2006 model ... marka ve yaklaşık 125.000 kilometredeki aracını, göstergesinde oynama yaparak 100.000 kilometrenin altına indirdikten sonra değerinin üzerinde bir bedelle tanık R...'ye 11.01.2010 tarihinde sattığı, tanık R...'nin aynı [...]

By | Kasım 6th, 2019|Hukuki Bilgiler|0 Comments

Hgs İtiraz Dilekçesi Örneği

…… NÖBETÇİ SULH CEZA MAHKEMESİ’NE Gönderilmek Üzere …….. NÖBETÇİ SULH CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE   İTİRAZ EDEN                    : ……… San.ve Tic.A.Ş VEKİLİ                                : Av……………….. İTİRAZ KONUSU              : T.C Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı KGM …...  Bölge Müdürlüğü’ nün ; ………….. tarih, UA seri no’lu ve ……….. sıra no’lu ceza tutanağınca düzenlenen idari para cezasının iptali hakkında. İtiraza Konu Tutanakların Tanzim [...]

By | Kasım 5th, 2019|Hukuki Bilgiler|0 Comments

Borca İtiraz Dilekçesi Örneği

        ………….. ……... İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE   İcra Dosya no            : 2015/…………. E. İtiraz eden ( Borçlular)        : 1) ………… ( T.C. ……….. ) 2) ………………….. Tic.Ltd.Şti. 3) ……………….. ( T.C.NO: ………… ) Vekilleri                                : Av. …………….. Alacaklı                                 : …………Tic. Ltd.Şti. Vekili                                     : Av. ………………….. Konu                                      : Borca, Faize  ve Tüm Ferilerine İtiraz   TEBLİĞ [...]

By | Kasım 4th, 2019|Hukuki Bilgiler|0 Comments

Adli Tatilde İcra Daireleri Çalışırmı

Adli tatilde icra daireleri açık ve işlemlerine devam etmektedir. HMK gereği adli tatilde görülecek işler ayrıntılı olarak yazılmıştır. Bunlar; ADLİ TATİLDE GÖRÜLECEK DAVA VE İŞLER     Madde 103- (1) Adli tatilde, ancak aşağıdaki dava ve işler görülür:     a) İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri [...]

By | Kasım 3rd, 2019|Hukuki Bilgiler|0 Comments

Anlaşmalı Boşanma Davası Dilekçesi

NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE     DAVACI                               : ……………….. (TC ………..) VEKİLLERİ                        :Av. ………….. DAVALI                               : ………. ….. (………..) ADRES                                 : ……………………… KONU                                   :Şiddetli geçimsizlik nedeniyle anlaşmalı boşanma talep ve davasına ilişkindir. AÇIKLAMALAR               : Müvekkile ve davalı …………. yılından bu yana evli olup,  bu evlilikten …………… doğumlu …………., ………….. doğumlu …………… isminde 2 çocukları bulunmaktadır. Müvekkil ile davalı arasında yıllardan beri süregelen şiddetli [...]

By | Kasım 2nd, 2019|Hukuki Bilgiler|0 Comments

İcra Uyap Sgk Posta Sorgulama Talebi

    ………………………. 5. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE Dosya No                   :20    / Borçlular                   :                         Talep                          :Yukarıda numarası yazılı dosyada alacaklı vekiliyim. Borçluların UYAP üzerinden yapılacak olan bilgisayar sorgulaması sonucunda borçlular adına kayıtlı varsa tüm Türkiye genelinde adına kayıtlı araç/lara ve taşınmaz/lara haciz konulmasını ayrıca UYAP üzerinden yapılacak olan SGK sorgulaması sonucunda Borçluların bildirdiği en son [...]

By | Kasım 1st, 2019|Hukuki Bilgiler|0 Comments