Monthly Archives: Kasım 2019

//Kasım

Evlilik Nedeniyle İşten Ayrılma Dilekçe Örneği 2019

....................................................A.Ş YÖNETİMİNE Konu: Evlilik nedeniyle iş sözleşmemin feshi talebi 02.12.106  Tarihinden beri şirketinizde ........................personeli olarak çalışmaktayım. 01.04.2015 Tarihinde evlendim ve evlilik cüzdanı fotokopisi dilekçe ekinde tarafınıza sunulmuştur. 1475 sayılı İş Kanunu'nun kıdem tazminatıyla ilgili yürürlükteki maddesine dayanarak, 06.06.2015 tarihinden geçerli olmak üzere iş sözleşmemi sona erdiriyorum. Gerekli işlemlerin yapılması, kıdem, izin vs. Alacaklarımın tarafıma ödenmesi hususundaki [...]

By | Kasım 30th, 2019|Hukuki Bilgiler|0 Comments

Limited Şirket Ortaklıktan Çıkma Dava Dilekçesi

................................NÖBETÇİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NE DAVACI :............................. VEKİLİ                    : Av................. DAVALILAR           : 1................ 2-................ Tur.İth.İhr.San. ve Tic.Ltd.Şti.-   ...... KONU: Müvekkilin şirket ortaklığından çıkarılma istemimizden ibarettir. AÇIKLAMALAR : Müvekkil, 18.10.2006 tarihinden bu yana ......................th.İhr.San. ve Tic.Ltd.Şti.’nin ortağıdır.Müvekkil, ortaklığın başladığı tarihten bugüne kadar şirketin iş ve işleyişiyle ilgili diğer ortaktan bilgi alamadığı gibi ,kar dağıtımı yapılmamakta, şirket bilançoları gösterilmemektedir. Ayrıca şirketin sicilde kayıtlı gösterilen adreslerde faaliyette olmadığını tespit [...]

By | Kasım 29th, 2019|Hukuki Bilgiler|0 Comments

Sulh Hukuk Tespit Davası Dilekçe Örneği

.............NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE TESPİT TALEBİNDE  BULUNAN (DAVACI): .............. San. Ve Tic.Ltd.Şti. VEKİLLERİ            :Av. ............... TESPİT İSTENEN ADRES: ......................... KONU                      : Müvekkil şirket tarafından boşaltılan işyerinin mevcut durumunun tespiti AÇIKLAMALAR    :   TESPİTE DAİR BEYANLARIMIZ:  1- Müvekkil şirket ......................... adresinde bulunan ...................................... işyerinde kiracı olarak kalmaktaydı. 2- Ancak söz konusu işyerinin; kimin olduğunun netlik kazanamaması, birden fazla şahıs ve şirketin zilyetlik iddiasında bulunması ile söz konusu taşınmazın [...]

By | Kasım 28th, 2019|Hukuki Bilgiler|0 Comments

Avukata Soru Sor

Avukata Sor, Avukata Soru Sor, Online Avukata Danış, Avukata Danış isimleriyle yayın hayatına başlayan sitemizde; Halkın ihtiyaç duyabileceği hukuki konularda önbilgi verilerek aydınlatma görevi üstlenilmektedir. Avukatlarımız sorulan sorulara 24 saat içinde cevap vermekte yol göstermektedirler.. Aklınıza takılan konularda destek almak için lütfen sitede yer alan formu doldurun. Abdullah SAĞLAM  site yönetimi

By | Kasım 27th, 2019|Hukuki Bilgiler|0 Comments

Avukata Sorun Cevaplasın

Avukata Sor, Online Avukatlar Ücretsiz Cevaplasın. Avukata Soru Sor. Online Avukata Sor Sitemizde; Sorduğunuz tüm sorulara azami 24 saat içinde mutlaka cevap verilir.Bu nedenle sorunuzu ikinci kez sormayınız lütfen. Avukatlarımız sorularınızı değerlendirmeye almakta ve en uygun cevap için bir süre araştırmaktadır. Ancak sitemiz üzerinde sorulara ancak vekalet ücreti ödenerek cevap verilmektedir. Size tamamen fikir verme ve ön bilgi sunulması, [...]

By | Kasım 26th, 2019|Blog|0 Comments

Kısaca hak nedir

Hak kavramı nedir kısa acıklaması Hak nedir kısa tanımı Hak nedir kısa bilgi Hak insanların kendini savunması için sahip olduğu kavramlara denir. Elinden alınıldığı takdirede insanlar arası anlaşmazlık ve geçimsizlik boy gösterir. Kısaca hareket ve varlığın meşruiyet kaynağı olan haklar; herhangi bir varlığın kanuni ya da ahlaki gerekçelerle sahip olması veya yapabilmesi gereken şeyler olarak [...]

By | Kasım 25th, 2019|Genel|0 Comments

Meskeniyet İddiası Dilekçe Örneği

                NÖBETÇİ İCRA HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE                                                                                                 [...]

By | Kasım 24th, 2019|Hukuki Bilgiler|0 Comments

İzale i Şuyu Dava Dilekçesi Örneği

NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE                                                                                            DAVACI                               :……….. VEKİLLERİ                                    :Av. …….. DAVALILAR                      :……………… Mirasçıları                                                 1-)……………                                                 2-)………..                                                . KONUSU                             :İzale-i Şuyu Talebidir. AÇIKLAMALAR               :1-)Müvekkilimin alacağını tahsil etmek amacıyla davalı …………. aleyhinde ……… 3. icra müdürlüğünün ……….. Esas sayılı dosyası ile icra takibi başlatmış ancak alacağın tahsili mümkün olmamıştır.                                                2-)Borçlunun murisi ……. oğlu [...]

By | Kasım 23rd, 2019|Hukuki Bilgiler|0 Comments

Avukata Sor

Arkadaşlar toplanmış konuşuyor ve ortama bir avukat geliyor. Hemen başlıyor sorular, sorular, sorular. Ardı arkası gelmeyen sorular.. Çok sevildiğinden değil, çok saygı duyulduğundan hiç değil. Ama avukat bu mesleği seçerken bilir, her şeyden, her telden, her demden bilgiyi.. İşin doğrusu hiç bir şey bilmez, ama nasıl bilineceğini, nerden öğreneceğini çok iyi bilir. Farkındalığını böylece ortaya [...]

By | Kasım 22nd, 2019|Blog|0 Comments

İzale i Şuyu Davası Cevap Dilekçesi

      …………… 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİNE Dosya No. : 2014/……..   DAVAYA CEVAP VEREN DAVALI                                          :……… San.Ve Tic.Ltd.Şti. VEKİLLERİ                                     :Av. ……… KARŞI TARAF/DAVACI             :1-) ……….                                                             2-) …………….. VEKİLİ                                            :Av……………………. KONUSU                                         : Davacı tarafın dava dilekçesine karşı cevap ve delillerimizin sunulması AÇIKLAMALAR                           :                                                            Öncelikle, yukarıda esası verilen davacıların açmış oldukları dava haksız istek ve taleplerle ikame edilmiştir.Şöyle [...]

By | Kasım 21st, 2019|Hukuki Bilgiler|0 Comments