Monthly Archives: Ekim 2019

//Ekim

İcra Müdürlüğü Tekid Yazısı Örneği

………… 4. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE Dosya No       : 2007/……….. Talep               : Yukarıda numarası yazılı dosyada alacaklı vekiliyim. Borçlunun yeni adresinin tespit edilmesi amacıyla Türkcell, Vodafone ve Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürlüğü’ ne müzekkere yazılmış ise de söz konusu müzekkerelere cevap alınamamıştır. Bu nedenle ilgili kurumlara tekiden müzekkere yazılmasını talep ederim.  28.04.2009 Alacaklı Vekili Av. ……………… Karar               : Dosya ve [...]

By | Ekim 31st, 2019|Hukuki Bilgiler|0 Comments

İcra Müdürlüğü Tapu Aktif Pasif Talep Örneği

    ………………… 1.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’ NE Dosya No               : 2001/………..  Borçlular               : 1-) ……………(Tc Kimlik No:………………) Talep              : Yukarıda numarası yazılı dosyada alacaklı vekiliyim. Borçlunun adına kayıtlı taşınmazlara ve miras yoluyla borçluya intikal etmiş veya edecek olan taşınmazlara haciz konulması yönünde ve Açılacak iptal davasına esas olmak üzere İ.İ.K. 277 v.b. maddeleri gereği geçmişe dönük olarak maliki olduğu taşınmazların [...]

By | Ekim 30th, 2019|Hukuki Bilgiler|0 Comments

Maaş Haczi Müzekeresi Örneği

………………… 5. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’ NE Dosya No       : 2003/……….   Talep              : Yukarıda numarası yazılı dosyada alacaklı vekiliyim. Borçlu Mehmet Ali ……………… (Tc Kimlik No: ……………….)’in almakta olduğu maaş veya ücretinin borç bitinceye kadar ¼ ‘ üne haciz konularak haczedilen miktarın dosyamıza gönderilmesi yönünde ………………….. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.’ne Müzekkere yazılmasını talep ederim. 25.05.2012 Alacaklı Vekili Av. ……………….. Karar               : [...]

By | Ekim 29th, 2019|Hukuki Bilgiler|0 Comments

Vekillikten İstifa İstifa Dilekçesi

.   ………….. 1. İCRA DAİRESİ DOSYA NO               : 2007/………… Alacaklı                      : ………………… ( Tc Kimlik No: ……………) Adres                         : ………………….. Vekili                          : Av……………….. Borçlu/lar                    : …………………… (Tc No: ……………………..)                                                  KONUSU : İstifa dilekçesi. Yukarıda numarası belirtilen dosyada vekil  olarak görev yapmaktayız. Gördüğümüz lüzum üzerine dosyadaki vekillik görevimizden çekiliyoruz. 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 175. maddesine uyarınca, müvekkilin vekaletnamesinde bildirdiği adrese [...]

By | Ekim 28th, 2019|Hukuki Bilgiler|0 Comments

İcra Müdürlüğü Tapu Takyidatları Müzekkeresi

……………………. 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE   Dosya No                    : 2001/………………..   Borçlular                   :1-) ……………………  (Tc Kimlik No: ………………) Talep                           : Yukarıda numarası yazılı dosyada alacaklı vekiliyim. Borçlu …………………..  (Tc Kimlik No: …………………) Adına  kayıtlı ………. İli ……………. ilçesi …………….. köyü …………. parselde 1/1 payı olan taşınmaz üzerindeki hacizimizin yenilenerek satışa esas olacak şekilde üzerindeki takyidatları (diğer hacizleri,rehinleri..vs.) gösteren belgenin çıkartılacak tarafımıza gönderilmesi yönünde ………………….. [...]

By | Ekim 27th, 2019|Hukuki Bilgiler|0 Comments

35’e Göre Tebligat Örneği

……………………….. 6. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’ NE   Dosya No       : 2012/……………….   Borçlular       : ………………... Ltd.Şti.   Talep              : Yukarıda numarası yazılı dosyada alacaklı vekiliyim. Borçlu Şirketin ………………. Ticaret Sicil Memurluğu’ndan tespit edilen 1. Organize Sanayi Bölgesi 1 Nolu Cad. No:4 ……………………… adresine gönderilen tebligat Bila dönmüş olup tebligatın Borçlu şirketin aynı adresine T.K. 35. Maddesine göre gönderilmesini talep ederim. 30.04.2012 [...]

By | Ekim 26th, 2019|Hukuki Bilgiler|0 Comments

21’e Göre Tebligat Talebi

  ………………… 6. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE Dosya No       : 2012/…………….. Borçlular          : 1-) ……….. …………. ( Tc Kimlik No: ……………..) Talep               : Yukarıda numarası yazılı dosyada alacaklı vekiliyim. Borçlunun adresine gönderilen tebligat bila dönmüş olup tebligatın borçlunun mernis adresine T.K. 21. Maddesine göre gönderilmesini talep ederim. 27.04.2012 Alacaklı Vekili Av. …………… Karar             : Dosya ve talep incelendi. Alacaklı vekilinin talebi yasal [...]

By | Ekim 25th, 2019|Hukuki Bilgiler|0 Comments

Nafaka Şikayetten Vazgeçme Dilekçesi

  İCRA CEZA MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE                                                                                  ………………………. DOSYA NO  : 2010/………… E.                          2010/……….. K.                                    ŞİKÂYETTEN VAZGEÇEN KATILAN                                        : …………. ……… ( Tc Kimlik No: ……………..) VEKİLLERİ                                                :Av. …………..   SANIK                                              : …………… ……….. (Tc Kimlik No: …………….)   KONU                                               :Şikâyetten vazgeçme AÇIKLAMALAR                           :Sanık …………. ………… aleyhine yukarıda numarası verilen dosya ile Nafaka Hükmüne uymamaktan dolayı şikâyette bulunulmuştur. Ancak müvekkilin [...]

By | Ekim 24th, 2019|Hukuki Bilgiler|0 Comments

Taahhüdü İhlal Şikayetten Vazgeçme Dilekçesi

    İCRA CEZA MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE                                                                                  ……………   DOSYA NO              :  2012/…………. Esas KARAR NO             : 2012/……Karar                                    ŞİKÂYETTEN VAZGEÇEN MÜŞTEKİ                                        : ………… A.Ş. VEKİLLERİ                                                :Av. …………………   KONU                                               :Şikâyetten vazgeçme AÇIKLAMALAR                           :Sanık ( …………. …………. Tc Kimlik No: ……………. ) aleyhine yukarıda numarası verilen dosya ile Taahhüdü İhlal’den dolayı şikâyette bulunulmuştur. Ancak müvekkilin istemi üzerine şikâyetten vazgeçme [...]

By | Ekim 23rd, 2019|Hukuki Bilgiler|0 Comments

Temerrüt Nedeniyle Tahliye Davası Dilekçesi

NÖBETÇİ İCRA HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE DAVACI                   :…………….. VEKİLLERİ            :Av. …………… DAVALI                   :Me………….. ADRES                     :Osman Gazi Mah………………………………….. KONU                                   :Temerrüt nedeniyle tahliye talebi AÇIKLAMALAR   :              1- Davalı, müvekkilimizin maliki olduğu  Osman Gazi Mah………………………….. adresli taşınmazında 18.03……….. tarihinde başlayan kira sözleşmesi ile sözleşme tarihinden bu yana kiracı olarak bulunmaktadır. 2- Kira alacağından kaynaklanan her ay için  kira bedeli olan 5000TL; 2013Yılı Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, [...]

By | Ekim 22nd, 2019|Hukuki Bilgiler|0 Comments