Monthly Archives: Eylül 2019

//Eylül

Dava Açma Hakkı Bakidir Şerhi Kaldırma

TAPU VE KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ’NE                                                                        ............... İHTAR EDEN TALEPTE BULUNAN      :............... T.C:............. VEKİLİ                                : Av. .............. KONUSU                              : .............. İli .............. İlçesi ......... Mah.  ....... Ada .......... Parsel nolu taşınmazın üzerinde “dava açma hakkı bakidir” şerhinin kaldırılması talebidir. AÇIKLAMALAR               :Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü sisteminden 01.01.2016 tarihinde alınan tapu kaydına göre müvekkil ............’e ait ............. İli ........... [...]

By | Eylül 30th, 2019|Genel|0 Comments

30 Yıl Üstü Emekli İkramiyesi Dilekçe

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ’NE                                                                                                           İSTANBUL   BAŞVURU YAPANIN ADI VE SOYADI                : ………… BABA ADI                           : Bekir DOĞUM YERİ VE TARİHİ            : ……….. 16 Haziran 1938 EMEKLİ SİCİL NO                       : ……….. T.C.KİMLİK NO                : ……………418  KONU                       :30 yıl üzeri görev süreme emekli ikramiyesi ödenmesi talebi. AÇIKLAMALAR            :   Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı İskenderun ilçe Müftülüğü emrinde İmam-Hatip kadrosunda Devlet [...]

By | Eylül 29th, 2019|Blog|0 Comments

Geçici iş göremezlik ödeneği kimlere verilir

İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık halleri nedeniy­le, işe devamsızlığın ortaya çıkması halinde geçici iş göremezlik ödeneğine hak kazanılır. Anılan durumların hekim raporu ile bel­gelendirilmesi gerekmektedir. İş kazaları ve meslek hastalığında, geçici iş göremez­lik ödeneğine hak kazanılabilmesi için herhangi bir prim günü sınırı bulunmamaktadır. Sigortalılığının ilk gününde kazaya uğramış olsa bile kendisine geçici iş [...]

By | Eylül 28th, 2019|Genel|0 Comments

Kesin Ve Süresiz Teminat Mektubu Örneği

EK : KESİN VE SÜRESİZ TEMİNAT MEKTUBU KESİN VE SÜRESİZ …../...../20…. İSTANBUL ANADOLU 6.ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NE Mahkemenizin 2015/..... Esas sayılı dosyasında 23/03/2016 tarihli celsede  alınan karar gereği ........Ltd Şti’nin yabancı uyruklu olması nedeniyle dava ve yargılama masraflarını karşılamak üzere bu teminat mektubu ile 170.000 TL (YetmişbinTürk Lirası) ödeme konusunda, Bankamız ........Ltd Şti ile birlikte müteselsil kefil ve [...]

By | Eylül 27th, 2019|Blog|0 Comments

Sınır Dışı Edilme Kararına İtiraz Dilekçesi

Deport Kararına İtiraz Dilekçesi G Tahdit Kodları, G 87 Tahdit Kodları, Ç120 Tahdit Kodları Nasıl Kaldırılır? Ülkemizde yaşayan yabancılar ya çalışma izinlerinin bitmesi yada ikamet sürelerinin dolması ve yenilenmemesi gibi sebeplerle haklarında sınırdışı alınır. Ayrıca terör örgütü bağlantıları gibi farklı nedenlerle alınan sınırdışı kararlarının temelinde İçişleri Bakanlığı tarafından Ç120, G 87, gibi farklı takdit kodları [...]

By | Eylül 26th, 2019|Blog|0 Comments

Sınırdışı Edilme Sebepleri ve İtirazlar

Başbakan Binali YILDIRIM, kısa süre önce verdiği bir beyanatta  “Suç işleyen kendini sınır dışında bulur”  demişti. Ancak Geri Gönderme Merkezlerinde yaşananlar ve buradan sınırdışı edilenlerin bu kıstasa uyulmadan yani suç işlemeden de kendilerini sınırdışında bulduklarını görmekteyiz. Aşırı tedbirci yaklaşımla Müvekkil gibi masum insanları ceza evi koşullarından daha zor olan Geri Gönderme Merkezlerinde tutmak 21. YY [...]

By | Eylül 25th, 2019|Blog|0 Comments

Suriye Ehliyeti Türkiye’de Geçerli mi?

Yabancı Ehliyeti Türk Ehliyetine Çevirmek Hangi Ülkelerin Ehliyeti Türkiye'de Geçerli? Suriye'de yaşanan iç savaş ve sonrasında Türkiye'ye gelen yaklaşık 3 Milyon Suriyelinin ortak sorunlarından biri de, kendi ülkelerinde almış oldukları ehliyeti Türk ehliyetine çevirme işlemleridir.  Önemle belirtmekte fayda vardır.  Karayolu Trafiği Konvansiyonuna Taraf Ülkeler den her hangi birinden alınan ehliyetler ülkemizde değişime tabi tutulmaktadır. Ancak [...]

By | Eylül 24th, 2019|Blog|3 Comments

Davadan Feragat (Vazgeçme) Dilekçesi

Davadan vazgeçme ve feragat hususlarında öncelikle müvekkilden onay alınması ve mümkünse yazılı hale getirilmesi gerekir. Aksi halde avukat için ileride sorumluluk doğuran problemlerin doğmasına neden olabilmektedir. İCRA HUKUK MAHKEMESİ’NE Dosya No: DAVACI                   :……. VEKİLİ                     :……. DAVALILAR          :1-     2- KONU                       : Davadan Feragat AÇIKLAMALAR   :  Yukarıda dosya numarası ve tarafları belirtilen davamızdan [...]

By | Eylül 23rd, 2019|Blog|1 Comment

Koruma Gözetim Yardım Veya Bildirim Yükümlülüğünün İhlâli TERK

Koruma Gözetim Yardım Veya Bildirim Yükümlülüğünün İhlâli Terk Suçu; Terk Suçunu düzenleyen Türk Ceza Kanunu'nun 97/1. maddesine göre, "Yaşı veya hastalığı dolayısıyla kendini idare edemeyecek durumda olan ve bu nedenle koruma ve gözetim yükümlülüğü altında bulunan bir kimseyi kendi haline terk eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. " Kanun koyucu [...]

By | Eylül 22nd, 2019|Blog|0 Comments

Kasten Adam Öldürmenin Cezası

Silahla Adam Öldürmenin Cezası Kaç Yıl Namus İçin Adam Öldürmenin Cezası Kasten adam öldürmenin silahla, bıçakla veya namus için işlenmesi durumlarında ceza alma durumları aşağıda genel olarak açıklanmıştır. Bu hususta daha fazla destek almak ve diğer tüm sorularınız için Gaziantep Avukat iletişim sayfasını kullanabilirsiniz. Kasten Adam Öldürmenin Cezası; Kasten adam öldürme Türk Ceza Kanunu  “Kişilere [...]

By | Eylül 21st, 2019|Blog|0 Comments