Yearly Archives: 2019

/2019

Gaziantep Avukat Abdullah SAĞLAM Adres ve Telefon

Gaziantep Avukat Abdullah SAĞLAM adres ve yol tarifi için aşağıdaki haritaya tıklayınız.

By | Aralık 15th, 2019|Genel|0 Comments

Boşanmak istiyorum avukat tutacak param yok

Boşanma davaları ve diğer tüm davalar için avukat tutmak zorunluluğu yoktur. Dilekçenizi hazırlayıp bulunduğunuz yerdeki adliyeye giderek boşanma davasını açabilirsiniz. Ancak boşanma davaları yıllarca sürebilecek davalardan olması ve sonucunda verilecek kararlar geleceğinizi yakından ilgilendirmesi ile netice itibariyle Usul Hukuku'na çok sıkı bağlı olmasından dolayı avukatla takip edilmesi çok önem arz etmektedir. Avukat vekalet ücretini ödeyecek [...]

By | Aralık 15th, 2019|Blog|0 Comments

İddianame hazırlandıktan sonraki fiiller yeni suç olur

İddianame hazırladıktan sonra işelenen suç, aynı suç değil yeni bir suç oluşturur.İddianame tarihinden sonraki eylemlerin yenilenen suç işleme kararıyla gerçekleştirilmesi nedeniyle ayrı suç oluşturacağına dair Yargıtay Kararı Yargıtay 9. Ceza Dairesi Esas : 2015/400 Karar : 2015/4402 Tarih : 31.03.2015 -İDDİANAMEDEN SONRA İŞLENEN SUÇLARIN AYRI SUÇ OLUŞTURMASI -İDDİANAMENİN HUKUKİ KESİNTİYE NEDEN OLMASI -YENİLENEN SUÇ İŞLEME KARARI Özet: Kabul edilmesi koşulu ile [...]

By | Aralık 14th, 2019|Hukuki Bilgiler|0 Comments

Adli tatilde boşanma davası kesinleşir mi?

Adli tatilde boşanma davası açılabileceğini daha evvel yayınlanmış yazılarımızda dile getirmiştik. Haliyle adli tatilde boşanma davası açılabiliyorsa, kesinleşmesi de yapılabilir mi? diye bir soru gelir akıllara. Özellikle anlaşmalı boşanma davası açan kişiler, boşanma davası kararından sonra kesinleşmesi ve boşanma ile beraber ilişkinin sona ermesi için oldukça aceleci davranmaktadırlar. Bu saydığımız nedenler dışında veya başka sebeblerle, [...]

By | Aralık 13th, 2019|Hukuki Bilgiler|0 Comments

Belirsiz alacak davasında arttırım zamanaşımına tabi değil

Yargıtay işçi alacaklarına dayalı olarak açılan belirsiz alacak davasında, sonradan yapılan arttırım nedeniyle zamanaşımı itirazında bulunulamayacağına hükmetti. İŞÇİLİK ALACAKLARINA DAYALI BELİRSİZ ALACAK DAVASI YARGITAY   7. HUKUK DAİRESİ Esas : 2015/4773 Karar : 2015/9246 Tarih : 18.05.2015                 Özet: Asgari miktar belirtilerek açılan belirsiz alacak davasında mahkemece yapılan araştırma esnasında alacağın miktarının veya değerinin tam ve kesin olarak belirlenebilmesinin [...]

By | Aralık 12th, 2019|Hukuki Bilgiler|0 Comments

Uyuşturucu madde ticareti suçu şüphe sanık lehine değerlendirilir

Yargıtay 9.Ceza Dairesi  verdiği kararlar sanıklardan birinin ifade değişikliği dışında, diğer sanık hakkında başka delil bulunmaması durumunda söz konusu suçtan yargılanmayacağına dair bir karar verdi. Esas : 2015/1748 Karar : 2015/4407 TTarih : 31.03.2015 -KULLANMAK İÇİN UYUŞTURUCU MADDE BULUNDURMAK, UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ, -ŞÜPHENİN SANIK LEHİNE DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET : Sanığın, hakkındaki hüküm onanan diğer sanık ile birlikte uyuşturucu madde [...]

By | Aralık 11th, 2019|Hukuki Bilgiler|0 Comments

Hakim Nasıl Olunur?

Hakimler hangi okulu okur? , Nasıl hakim olunur? Bu soruyu ilköğrenim çağında okuyan sevgili öğrenciler sıklıkla sormakla beraber onların dillerine ve eğitim seviyelerine uygun bir cevap verilmemektedir. Bu nedenle hakim nasıl olunur? sorusuna kısa ve öz bir cevap vermek gerekirse; Liseyi bitirdikten sonra hukuk fakültesi okunur. Hukuk fakültesinden sonra ÖSYM nin açtığı hakimlik sınavına girilir. Yazılı sınavında başarılı [...]

By | Aralık 10th, 2019|Hukuki Bilgiler|0 Comments

Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma Dilekçesi

NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’ NE                                                                 GAZİANTEP   DAVACI                               : ……………………………..(TC: ……………) VEKİLİ                                 : Av. …………. DAVALI                               : ...............( TC:…..) ADRESİ                                :……….. KONUSU                              : Şiddetli geçimsizlik ve evlilik birliğinin temelden sarsılması sebepli  BOŞANMA istemidir. AÇIKLAMALAR               :Taraflar 2010 yılında evlenmiş olup, bu evlilikten ortak çocukları bulunmamaktadır. Taraflardan her ikisi de üniversite mezunu olup öğretmendir. Müvekkile ilkokul öğretmeni olup, davalı matematik öğretmenidir. Evliliğin ilk günlerinde başlayan karşı tarafın [...]

By | Aralık 9th, 2019|Hukuki Bilgiler|0 Comments

Çocuğu Göstermeyene Velayet Verilmez

Hukuk Genel Kurulu 01.04.2015  tarihinde verdiği kararla çocuğun şahsi münasebet kurmasına engel olan anneden velayeti alarak babasına verilmesine karar verdi. Aşağıda ayrıntısı verilen kararda şahsi münasebete engel olunma halini velayetin değiştirilmesi için yeterli saydı... T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu ESAS NO : 2013/2-1926 KARAR NO : 2015/1139                                    "...Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan [...]

By | Aralık 8th, 2019|Hukuki Bilgiler|0 Comments

Görevi Kötüye Kullanma Savunma Dilekçesi

………………….MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA                                                   …………..     DOSYA NO    : ……………… SAVUNMASINI SUNAN (SANIK)                                 :………………. MÜDAFİ                                : Av. ………………………………. DAVACI                                : K.H. KONU                                               :İddia makamının mütaalasına karşı savunmalarımızın sunulmasından ibarettir. AÇIKLAMALAR                  : İddia makamının müdafisi olduğumuz sanık hakkında vermiş olduğu mütalaasına katılmamız mümkün değildir.  Müdafisi olduğumuz  sanık, kendisine atfedilen suçu işlememiştir. Öncelikle beraat etmesi gerekirken dosyanın zaman aşımından düşürülmesinin tarafımızca kabulü mümkün değildir. Şöyle ki; [...]

By | Aralık 7th, 2019|Hukuki Bilgiler|0 Comments