Monthly Archives: Ağustos 2018

//Ağustos

Şirketlere Online Hukuki Danışmanlık

ŞİRKETLERE YENİ FIRSATLAR Avukatlarımız bire bir yüz yüze görüşmeyle danışmanlık hizmeti yanında ayrıca online avukat olarak başka ülke veya şehirde olan ya da vakit bulamadığı için hukuk bürosuna gelemeyen kişiler için “online hukuki danışmanlık” olarak adlandırılan hukuki danışmanlık ve avukatlık danışma hizmetlerini telefonda veya e-posta ile internet üzerinden vermektedir. Özellikle şirketlerimizin kira sözleşmeleri, alım satım sözleşmeleri, [...]

By | Ağustos 28th, 2018|Blog|0 Comments

2018 Yılı Çek Yasal Yükümlülük Tutarı

Karşılıksız Çek Yaprağı Başına Bankaların Sorumlu Olduğu Miktar Ne Kadar, Cekte Bankanın Sorumlu Olduğu Tutar 2015 26 Ocak 2018 tarihinden itibaren bankaların süresinde ibraz edilen her çek yaprağı için karşılığının bulunmaması halinde ödemekle yükümlü oldukları tutar 1410 TL’den 1600 TL’ye artırılmıştır.

By | Ağustos 28th, 2018|Hukuki Bilgiler|0 Comments

Mahkemeye Mazeret Dilekçesi Örneği

……………. 1 AĞIR CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE DOSYA NO. :2012/…….. ESAS Duruşma Günü : 11………….. Mahkemenizde görülmekte olan 2012/………. ESAS sayılı dosyada ………….l’in vekiliyim. Söz konusu davanın 11…………… tarihinde yapılacak olan duruşmasına; aynı tarihteki ……… 1 İş Mahkemesi (2009/………..) Esas,2 iş Mahkemesi 2014/………. numaralı dosyalarda duruşmam olması nedeniyle katılamayacağım. Bu nedenlerle mesleki mazeretimin kabul edilerek, duruşmanın gıyabımda [...]

By | Ağustos 28th, 2018|Hukuki Bilgiler|0 Comments

Müracaata Bırakılan Davanın Yenilenmesi Dilekçesi

……………….. …...ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NE   Dosya No: ………/…………. E   TALEPTE BULUNAN   DAVACI                              : ………… VEKİLLERİ                                    : Av…………………. TALEP KONUSU               : Müracaata bırakılmış olan davanın yenilenmesi talebidir. AÇIKLAMALAR                           :                                                1) Yukarıda no’su belirtilen dava dosyamızın ……………..2015 günlü duruşmasına, davalı vekilinin şehir dışından katılacak olması hasebiyle verdiği saatlik mazaret ve davacı vekili olarak ta tarafımıza bilgi vermiş olduğundan [...]

By | Ağustos 28th, 2018|Hukuki Bilgiler|0 Comments

İşten Çıkarma İşyerine İhtarname Örneği

………………      . NOTERLİĞİ’NE İHTAR  EDEN         : ……………… MUHATAP             : …………………………… KONU                        : 01.01……… - 01.01………. tarihleri arasında çalışmış olduğum işyerinizde ki alacak haklarımın tarafıma ödenmesine; aksi halde uğranılan zararın tazmini amacıyla gerekli yasal yollara başvurulacağına dair ihtardır. Sayın Muhatap; İş yerinizde 01.01……… - 01.01………. tarihleri arasında çalışmış bulunmaktayım. İşe başlangıç tarihi itibariyle makinede iki görevli olarak [...]

By | Ağustos 28th, 2018|Hukuki Bilgiler|0 Comments

Hizmet Tespiti Davası Dilekçe Örneği

    NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NE . DAVACI:Ş................................... TC. 1................... VEKİLLERİ:Av. ............................ KARŞI TARAF(DAVALI):1-........................ 2- Sosyal Güvenlik Kurumu /.............. Davacı SSK.Sicil No.       :2................................. D.KONUSU           :Hizmet Tespiti OLAYLAR           :   Müvekkile 2000 yılının başından beri davalı şirkettin yukarıda verilen adresinde telefon, satış görüşmeleri, çay ve temizlik işlerine bakmak üzere sekreter olarak işe başlamış ve davalı tarafça işten çıkarıldığı 24.08.2010 tarihine kadar kesintisiz çalışmıştır. Bu [...]

By | Ağustos 28th, 2018|Hukuki Bilgiler|0 Comments

Sözleşmenin Feshi Davası Dilekçe Örneği

NÖBETÇİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA                                                                                                   DAVACI                   : San. ve Tic. Ltd.Şti. VEKİLLERİ                        :Av. DAVALI                               : Tic.Ltd.Şti. ADRES                     : KONUSU                  :Sözleşmenin Feshi-Muarazanın Men’i AÇIKLAMALAR               :                                    Müvekkil San. ve Tic. Ltd.Şti.  ile Davalı Tic.Ltd.Şti. arasında 10/11/2008 tarihinde ekte sunduğumuz sözleşme imzalanmıştır.                                    Hukuk sistemimizde bir sözleşmenin meydana gelmesi için gereken kurucu unsurlar, tarafların olması ve [...]

By | Ağustos 28th, 2018|Hukuki Bilgiler|0 Comments

İstirdat Davası Dilekçe Örneği

    ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE (TÜKETİCİ MAHKEMESİ SIFATIYLA)                                                                                                          ...............   DAVACI                               : ………………….-T.C ………… ………………… VEKİLLERİ                                    :Av. ............-............. DAVALI                               :............ BANKASI A................../................ KONUSU                              :…………. ………….İcra Müdürlüğünün 2014/………….. E sayılı dosyasından dolayı haksız olarak ödenen ………….,37-TL‘nin istirdadı talebidir. DAVA DEĞERİ                  :...........,37-TL AÇIKLAMALAR               :Müvekkil hakkında davalı tarafça …………… …………..İcra Müdürlüğünün 2014/………… E. sayılı dosyası ile icra takibi başlatılmış ve [...]

By | Ağustos 28th, 2018|Hukuki Bilgiler|0 Comments

İdare Mahkemesi Dava Dilekçesi Örneği

    …………… NÖBETÇİ  İDARE MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’NA                                                                                                                                                                                             Yürütmeyi Durdurma ve Tedbir  Taleplidir.     DAVACI                   :…………. T.C:…………… ADRES:  ……… ………………………. DAVALI                   :Gümrük ve Ticaret Bakanlığı/ ……………… ADRES: ………………………                                                         KONU                       :Davalı idarenin …………………… tarihinde yapacağı görevde yükselme sınavına raporlu olmama rağmen uygun bulunmayan başvurumun tedbiren alınması ile  idari kararın iptaline ve yargılamanın sonuna kadar [...]

By | Ağustos 28th, 2018|Hukuki Bilgiler|0 Comments

İsim Ekleme Davası Dilekçe Örneği

    NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA                                                                                               ………..    DAVACI                   :……………..-T.C …………..-Adres: VEKİLLERİ                        :Av…………… DAVALI                               : ……………….İl Nüfus Müdürlüğü KONUSU                  : Haklı nedene dayalı isim ekleme  talebinden ibarettir. AÇIKLAMALAR               :                                    1-) Davacı müvekkil, her ne kadar nüfus kayıtlarında ………………. ismiyle kayıtlı olsa bile, gerek aile içinde gerekse sosyal yaşamda ve iş çevresinde göbek adı olan …………… olarak [...]

By | Ağustos 28th, 2018|Hukuki Bilgiler|0 Comments