İstinaf Bölge Adliye Mahkemeleri

Bilinmeyenleri İle İstinaf Bilindiği üzere Avrupa Birliği uyum çalışmaları çerçevesinde 2004 yılında düğmeye basılmış ancak aradan geçen uzun zamana rağmen bina ve personel sorunları nedeniyle İstinaf Mahkemeleri faaliyetlerine başlayamamıştı. Hatta  diğer adı ile Bölge Adliyeleri olan İstinaf Mahkemeleri’nin kurulmaması nedeniyle Avrupa Birliği ile sorunlar yaşanmış, fonlar geri ödenmek zorunda kalınmıştır. Ancak Yargıtay ve Danştay’da biriken [...]